Vinçotte houdt uw energieniveau op peil!

De afgelopen jaren werd de wetgeving rond energiebesparing in gebouwen vaak aangepast. Moet u nu een energieaudit laten uitvoeren? En zo ja, welke dan en wanneer? Bent u het overzicht ondertussen kwijt? Geen probleem! Wij zetten alle richtlijnen voor u op een rij.

Energieaudit voor grote ondernemingen (alle regio’s) #

De Europese richtlijn 2012/27/EU omtrent energie-efficiëntie bepaalt dat alle grote bedrijven een energieaudit moeten laten uitvoeren. Deze audit moet om de vier jaar geactualiseerd worden met een nieuwe audit. Dit geldt in alle gewesten van het land.

Wat is een grote onderneming? Een grote onderneming is een bedrijf met 250 of meer fulltime-equivalenten in dienst en/of heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijkse balans die hoger is dan 43 miljoen.

Als deze criteria van toepassing zijn, moet u een energieaudit laten uitvoeren door Vinçotte of een ander erkend auditeur van milieuvergunningen.

Energieaudit in het kader van de verlenging van een milieuvergunning (Brussels gewest) #

Alle vestigingen (geen woningen) die een milieuvergunning aanvragen voor een bestaande vestiging in Brussel en veel energie verbruiken (‘grootverbruikers’) moeten een energieaudit laten doen én zijn verplicht om de uitgeschreven maatregelen ook uit te voeren.

Wat is een grootverbruiker? Of u al dan niet een grootverbruiker bent, is afhankelijk van de niet-bewoonbare oppervlakte van uw gebouw in combinatie met het energieverbruik.

  • Tertiaire sector
    Vanaf 3500m2 vloeroppervlakte en/of wanneer het verbruik groter is dan een bepaalde drempel vastgelegd door het BIM.
  • Handelszaken uit rubriek 90* van de lijst van geklasseerde installaties
    Wanneer een verkoopoppervlakte en een opslagruimte meer dan 1000m2 is en/of wanneer het verbruik groter is dan een bepaalde drempel vastgelegd door het BIM.
  • Industriële sector
    Als het primaire jaarlijkse energieverbruik groter is dan 0,1 PJ.

Uitzonderingen

Bedrijven die een ISO 50001 Energiemanagementsysteem of een gelijkaardig systeem dat een energieaudit bevat volgens de EU-richtlijn hebben, worden vrijgesteld. Dat geldt ook voor een onderneming die onderworpen is aan de PLAGE-verplichting.

Uw energieaudit, uitgevoerd door specialisten Als erkend auditeur voeren wij graag een energieaudit uit van uw gebouw. Tijdens zo’n audit analyseren en modelleren onze specialisten de netto-energiebehoefte van het gebouw.

Die behoefte wordt dan vergeleken met het reële verbruik van het gebouw. Om dat te achterhalen, bestuderen we verschillende technische elementen, zoals de warmteverliesoppervlakken, de warmte- en koudeproductie, etc. Aan de hand van deze analyse bepalen we verbeteringsmaatregelen. Die kunnen betrekking hebben op zowel het beheer, als op de uitrusting of het gebouw zelf. We houden hierbij natuurlijk rekening met de investeringen en de haalbaarheid van de uitvoering.

Met Vinçotte kiest u voor een ervaren partner die op de hoogte is van alle gewestelijke reglementeringen en die beschikt over alle verplichte erkenningen, het nodige materiaal en flexibele multidisciplinaire teams. Ontdek onze service Rationeel Energiegebruik in Gebouwen

Case: Emerson Climate Technologies Welkenraedt

Vinçotte heeft Emerson Climate Technologies Welkenraedt gecertificeerd voor de gestructureerde aanpak van zijn energiebeheer. Het is de eerste Europese site van de Emerson-groep die de ISO 50001 -certificatie behaalde.

Lees hier de volledige case