22 mei Projecten

Emerson Climate Technologies Welkenraedt: Eerste site van Emerson in Europa ISO 50001 gecertificeerd

Vinçotte heeft Emerson Climate Technologies Welkenraedt gecertificeerd voor de gestructureerde aanpak van zijn energiebeheer. Het is de eerste Europese site van de Emerson-groep die de ISO 50001-certificatie behaalt. Weer een stap verder in de energie beheersing inspanningen van de site.

Emerson Climate Technologies Welkenraedt (ECTW) produceert compressoren voor installaties voor verwarming, ventilatie, airconditioning en industriële koeling. In augustus 2015 werden de inspanningen van deze Belgische productiesite voor de gestructureerde aanpak van zijn energiebeheer beloond met de ISO 50001-certificatie. De site verwacht hier heel wat voordelen van, in termen van energie-efficiëntie, standaardisering en imago.

Een jarenlang engagement #

ECTW begon meer dan tien jaar geleden met zijn inspanningen op het gebied van energiemanagement. In 2003 engageerde de site zich vrijwillig om haar CO2-emissies te verlagen in het kader van de brancheakkoorden tussen Agoria (de Belgische federatie van de ondernemingen van de technologie-industrie) en het Waalse Gewest, en dat in verschillende fasen:

  • In 2003 maakte de site dankzij een initiële audit een energiebalans en een basis energie-efficiëntie-index op, om de impact van haar toekomstige verbeteringsprogramma’s te kunnen meten.
  • Vervolgens voerde ze een systeem in voor de follow-up van het verbruik van haar meest energieverslindende uitrustingen. Ze legde zichzelf streefcijfers en doelstellingen op, en voerde een programma voor continue verbetering van haar energie-efficiëntie in. De basis van het energiemanagement van ECTW was gelegd.

“Door de invoering van het energiemanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens de ISO 50001 norm konden wij ons management standaardiseren, het duurzaam kaderen in een proces van continue verbetering en het teamwerk binnen onze site versterken.“

- Guy Kupper,
Plant Manager - Emerson
Climate Technologies Welkenraedt

Certificatie als stap vooruit #

In 2014 besliste de site om verder te gaan en begon ze aan een certificatieproces- waarvan de directeur van de site, Guy Kupper, de positieve effecten al heeft kunnen meten. “De leiding van de site draait al heel wat jaren rond Managementsystemen voor Veiligheid, Kwaliteit en Milieu (VKM), die respectievelijk gecertificeerd zijn volgens ISO 9001-2008, OHSAS18001 (2007) en ISO 14001 (2004)“, legt de Plant Manager, Guy Kupper, uit. “In het kader daarvan is Vinçotte al heel wat jaren onze bevoorrechte partner.” Eddy Bauraing, auditor bij Vinçotte, schetst de voordelen van de certificatie: “Een site kan haar energieverbruik uiteraard beheren zonder gecertificeerd te zijn! Maar het certificatieproces leidt tot een methodische en systematische benadering. We lichten het hele proces door om de bronnen van energieverbruik te vinden en te achterhalen hoe men beter kan doen. Daarnaast garandeert de certificatie de duurzaamheid van het systeem. Door de jaarlijkse audits kan men zich er immers van vergewissen dat niets afglijdt of aan het systeem ontsnapt. Dat heeft een positief effect op het imago van een site, zowel binnen de groep als naar klanten en de gemeenschap toe.” “Door de invoering van het energiemanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens de ISO 50001–norm konden wij ons management standaardiseren, het duurzaam kaderen in een proces van continue verbetering en het teamwerk binnen onze site versterken”, bevestigt de directeur van de site.

Een samenwerking met hogetoegevoegde waarde #

Het is een multidisciplinair team, bestaande uit leden van de departementen Maintenance, Manufacturing, Finances, Process en Performance, dat het energiemanagementsysteem van ECTW heeft ontwikkeld en de certificatie heeft voorbereid. Het systeem moest eenvoudig zijn, kunnen worden geïntegreerd in het bestaande VKM-managementsysteem en kunnen worden gecertificeerd binnen een termijn van zes maanden. De certificatieaudit werd door Eddy Bauraing uitgevoerd in juli (een dag audit van de documentatie) en augustus 2015 (vier dagen terreinaudit). “Een site als ECTW, die gewend is aan certificatieprocessen, heeft goed begrepen dat deze audits kansen zijn om haar beheersystemen te verbeteren, en dus betere resultaten te behalen”, legt Eddy Bauraing uit. “Wij zijn er eerst en vooral om de onderneming te ondersteunen in haar aanpak, verbeteringspistes te identificeren en praktische aanbevelingen te geven die zijn aangepast aan de noden van de site. Wij konden verbeteringspistes voorstellen die heel goed ontvangen werden. Op het einde van de terreinaudit waren bepaalde aandachtspunten die bij het begin van de audit werden vermeld, al opgelost!”

Uitwisseling van goede praktijken #

In zijn auditrapport vestigt de auditor ook de aandacht op goede praktijken die andere, gelijkaardige sites zouden kunnen inspireren. Bij ECTW wees Eddy Bauraing zo op de energiemeters die werden geplaatst op de meest energieverslindende uitrustingen. Deze meters konden vanop afstand opgevolgd worden door de afdeling onderhoud. Verder wees de auditor op het pilootproject dat bestond uit de installatie van een warmtepomp met een thermisch vermogen van 490KW. Hierbij recupereert men de energie die wordt afgegeven door de testinstallaties en de belangrijkste wasprocessen die nodig zijn voor de productie van warm water te voorzien. Met deze investering van meer dan 800.000 euro hoopt de site op termijn de elektrische verwarming van de ontvettingsbaden en de aanvullende verwarming van bepaalde opslaghallen te vervangen. De site heeft haar certificatie eind augustus 2015 behaald. Ze is drie jaar geldig, op voorwaarde dat elke jaarlijkse follow-up audit bevestigt dat het ingevoerde systeem blijft voldoen aan de eisen van de internationale norm. Deze follow-upaudits zullen de gelegenheid zijn voor andere interessante aanbevelingen om de site te helpen om haar energiebeheersing nog te verfijnen.

Over Emerson Climate Technologies Welkenraedt

• Creatie van de site : 1970
• Activiteit : productie van compressoren (Scroll-technologie) die bestemd zijn voor technologische oplossingen voor verwarming, ventilatie, airconditioning en industriële koeling
• Personeel: 411 personen
• Groep : Emerson (115.000 personen op 220 sites over de hele wereld)