03 september Oplossingen , Projecten

Vinçotte transformeerde de Elia-hoogspanningspost in Massenhoven tot veilige werkplek

Als expert in elektriciteit én in het veilig gebruik van steigers ontwikkelden we LICAIS een nieuw steigermodel dat rond de transformatoren kon gebouwd worden. Daarbij hielden we rekening met alle veiligheidsvereisten van Elia, de mogelijkheden van de steigerbouwer Altrad en de planning van de verschillende aannemers op de site waar we ook de veiligheidscoördinatie deden.

De veiligheid verhogen van het onderstation in Massenhoven? Daarvoor schakelde Elia, beheerder van het Belgische transmissienetwerk(*) - de ruggengraat van het elektriciteitstransport - zijn vaste partner Vinçotte in.

De Massenhoven-site is een van de onderstations van Elia. De transformatoren zetten er hoogspanning om in middelspanning zodat deze op het Belgische elektriciteitsnetwerk gebruikt kan worden. Als er werken rond deze transformatoren uitgevoerd worden, moeten deze uiteraard veilig en comfortabel verlopen. Én ze moeten bovendien ook binnen het strakke tijdsschema passen van de verschillende aannemers die op de site aanwezig zijn.

Uitbreiding van de collectieve valbeveiliging #

Op de site ligt de veiligheidslat hoog. Letterlijk, maar ook figuurlijk... Kunnen jullie op onze site de collectieve valbeveiliging uitbreiden in combinatie met de al gebruikte harnasgordels? Dat was de vraag van Elia aan onze experten. Harnasgordels zorgen voor een verhoogde veiligheid, maar bieden minder collectieve bescherming. Als je een harnasgordel draagt, kan je minder flexibel bewegen en kunnen krappe werkplekken voor vertraging zorgen. Bij zulke gordels wordt ook gebruik gemaakt van kortere lengen die sneller met elkaar verstrengeld geraken wanneer meerdere mensen in een zone aan het werk zijn. We stelden een modelsteiger voor. Onze experten hebben niet alleen de expertise om te bepalen welke soort steiger geschikt is, ze weten ook perfect waar de verschillende steigerelementen geplaatst moeten worden om de werken niet te hinderen. Dankzij hun ervaring kunnen ze aan de steigerbouwer ook de specifieke risico’s van de hoogspanningssite, de veiligheidsvoorwaarden van Elia en de maximale opbouwtijd meegeven.

Nieuwe steiger "LICAIS" zorgt voor tijdsbesparing, kostenefficiëntie en een verhoogd veiligheidsgevoel #

De steiger die we voorstelden, zorgde voor heel wat verbeteringen:

(*) Het transmissienetwerk

De elektriciteitsproducenten sturen elektriciteit in het transmissienetwerk vanuit kerncentrales, gascentrales, offshore windmolenparken, andere grote productie sites en het buitenland. Het transmissienetwerk ontvangt en vervoert elektriciteit op hoogspanningsniveau (70 kV). Elia is de transmissienetbeheerder (TNB) en beheert het transmissienetwerk onder licentie van de Belgische Staat. De activiteiten worden gereguleerd door de federale overheid en gecontroleerd door de CREG.

  • een schrikvloer boven de toezichtzone van de brandwacht aan de ingang van een mangat: hierdoor kunnen de hijswerken tijdens het toezicht van de brandwacht in alle veiligheid verder uitgevoerd worden. De werken worden zo sneller afgerond en de mangaten moeten minder lang openblijven. Het openblijven van mangaten tast namelijk de interne structuur van de transformatoren aan.
  • implementatie van een voorlopige valbeveiliging op de steiger: zo hebben werklui op de site meer aanslagpunten voor hun leeflijnen. Dankzij de ligger, die ze steeds voor hen zien, kunnen ze veiliger werken. Bovendien voelen ze zich zo ook comfortabeler in de hoogte
  • verschillende toegangen op de steiger: dankzij deze ingangen kan je de steiger op meerdere plaatsen veilig betreden en kunnen verschillende ‘deelzones’ afgebakend worden. Elke aannemer krijgt dan zo’n deelzone toegewezen. Hierdoor kunnen verschillende werken tegelijkertijd uitgevoerd worden.

Zo’n doordacht ontworpen en opgestelde steiger is enorm tijds- en kostenefficiënt. De verschillende aannemers kunnen hun werken immers tegelijkertijd uitvoeren waardoor er minder manuren nodig zijn. Bovendien kunnen alle mensen ergonomischer en met een verhoogd veiligheidsgevoel op de site werken. Zoals gebruikelijk is, kreeg dit nieuwe type steiger ook een naam: "LICAIS" een samenvoeging van de beginletters van de collega's die erbij betrokken waren: Lies, Caroline en Isabelle.

Een oplossing die rekening houdt met alle partijen #

Tijdens deze werken bij Elia combineren we onze ervaring op andere Elia-sites met onze knowhow van elektriciteit en steigers. Maar ook onze ervaring met SEVESO-bedrijven, waarbij verschillende aannemers vaak boven en onder elkaar werken op hetzelfde moment, komt hier heel erg van pas. Onze expert is de constante factor op de site en vervult een coördinerende rol tussen Elia, de steigerbouwer en alle andere aannemers.

Dankzij de expertise die we vergaarden tijdens veiligheidscontroles en onze multidisciplinaire kennis zijn we de ideale partner om ook u advies te geven bij specifieke vragen en oplossingen te zoeken voor uw uitdagingen. Zowel bij de start van uw project als tijdens de werken op de werf, zelfs als ze niet binnen de scope van de opdracht vallen. We hebben altijd ervaren en gespecialiseerde experten om u bij te staan.