22 september Oplossingen , Projecten

Vinçotte keurt, begeleidt en adviseert AZ Groeninge

Ziekenhuizen zijn verplicht om op regelmatige basis hun technische installaties te laten keuren. Az Groeninge werkt daarvoor samen met Vinçotte. De samenwerking loopt al jarenlang, wat voor een vertrouwensrelatie zorgt. Het bedrijf doet heel wat meer, zoals mee nadenken over oplossingen. Dat zorgt voor een grote meerwaarde.

Az Groeninge werkt al jaar en dag samen met Vinçotte. Ann Debaere is Preventieadviseur, Kurt Goeminne is Projectmanager technieken in az Groeninge. “Het grote pluspunt is dat Vinçotte het volledige pakket aanbiedt. Er is na al die jaren een goede verstandhouding gegroeid.” Het onderlinge vertrouwen maakt het mogelijk om indien nodig een compromis te vinden. “Er is de regelgeving, maar soms is daardoor iets technisch niet te realiseren. Dan gaan we samen rond de tafel zitten om een oplossing te vinden. Een mooi voorbeeld is dat we vanuit onze stookplaats een vluchttrap moesten hebben, wat inhield dat we op ons binnenplein een trap moesten construeren.

Artikel ZORG Magazine

Dit artikel verscheen op ZORG Magazine

Lezen op zorgmagazine.be >

We beslisten samen met Vinçotte dat een vluchtroute op het dak een veilig alternatief was.” De technici van Vinçotte kennen het ziekenhuis heel goed, ze weten er hun weg te vinden. “We gingen nog een stapje verder in de samenwerking en lieten alle indienststellingskeuringen die ten laste van de aannemers waren, ook door Vinçotte uitvoeren. Daar stonden we echt op, zo was de continuïteit verzekerd.”

Ontwerpfase #

Het huidige az Groeninge is een fusie van vier ziekenhuizen. De bouw van de nieuwe campus startte in 2005. Daar ging heel wat voorbereiding aan vooraf. Ook hier speelde Vinçotte een belangrijke rol. “Tijdens de ontwerpfase waren er soms aspecten waaraan we twijfelden. Dan konden we advies vragen. We deden ook een beroep op Vinçotte om na te gaan of bepaalde oplossingen voldeden aan de opgelegde overheidsnormen. We hielden rekening met hun inbreng zodat na de uitvoering alles goed zat, op enkele kleine details na.” De regelgeving verandert snel. De eerste bouwfase van het nieuwe ziekenhuis werd in 2010 afgerond, de tweede in 2017 en een aantal technische vereisten waren veranderd. “Tijdens de bouwwerken voerde Vinçotte deelkeuringen uit. Het gebeurde ook dat we hen uitnodigden op een werfvergadering.

Positief is dat we een vast aanspreekpunt hebben voor gas, voor elektriciteit en voor brandveiligheid. Als er een probleem is, kunnen we rechtstreeks met deze experten contact opnemen. Onlangs was er een nachtelijke dieseltest die door een medewerker van Vinçotte werd bijgewoond, hij kent de installatie door en door. Bij een probleem of een verandering, kunnen we hem altijd aanspreken om zijn mening te vragen.”

Belangrijke partner #

Az Groeninge heeft in de binnenstad nog een campus behouden, veel functies van het ziekenhuis daar veranderden.

“We vroegen advies aan Vinçotte om alle installaties conform te maken en aan te passen aan de nieuwe situatie, zonder gigantische investeringen te moeten doen.” Allebei geven Ann Debaere en Kurt Goeminne aan dat het keuren van installaties niet langer zomaar als een kostenplaatje wordt gezien. “Iedereen is ervan overtuigd dat het in de eerste plaats om veiligheid voor de patiënten en medewerkers gaat.

"Vinçotte is voor ons een heel goede partner die mee nadenkt over oplossingen om tot het beste eindresultaat te komen. Het is absoluut niet zo dat ze alleen maar komen keuren en daarna zeggen dat we het verder zelf maar moeten uitzoeken. Er is heel veel synergie. Vinçotte heeft heel wat ervaring in andere ziekenhuizen, dat is ook een grote meerwaarde.”

Vinçotte, meer dan een keuringsbedrijf

Wil u een keuringsbedrijf dat met u meedenkt? Dat niet enkel komt om te keuren maar ook helpt om problemen te vermijden en samen met u naar oplossingen zoekt?

Neem contact met ons op en ontdek waarom Vinçotte méér is dan enkel keuringen.

Meer info