BA5 Veilig werken aan of met elektrische installaties

Werken met elektrische installaties brengt risico’s met zich mee. Denk aan oververhitting, brand, elektrische schokken bij aanraking of vlamboog (arc flash). Daarom mogen enkel medewerkers met een attest BA4 of BA5 werken uitvoeren bij of aan installaties. Medewerkers moeten dus de nodige competenties verwerven om rond, aan of met een elektrische installatie te werken.

Vinçotte Academy biedt sinds vele jaren klassikale BA4 en BA5 opleidingen aan en sinds de coronacrisis ook online opleidingen in een interactief formaat. Ontdek nu onze praktijkgerichte BA5 opleidingen. Klik op de opleiding voor meer informatie:

Opleiding BA5 Vakbekwaam persoon #

Deze opleiding is bestemd voor alle werknemers met elektrische voorkennis die zelf werken moeten uitvoeren aan elektrische installaties of dergelijke werken moeten superviseren zoals elektriciens. U leert hier de gevaren herkennen, inschatten en gepast te handelen.

Meer info: Opleiding BA5 Vakbekwaam persoon

E-learning BA5 Vakbekwaam persoon Laagspanning #

Deze e-learning BA5 komt tegemoet aan de verplichting van de werkgever ivm elektrische laagspanningsinstallaties op het werk. Daarnaast is er het ook het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI Boek 1) dat voorschriften bevat voor alle elektrische laagspanningsinstallaties.

eBA5 Laagspanning

Meer info of inschrijving op deze top e-learning van de makers van het nieuwe AREI 2020 Boek 1 Laagspanning

Klik hier

E-learning BA5 Vakbekwaam persoon Hoogspanning #

Deze e-learning BA5 komt tegemoet aan de verplichting van de werkgever vermeldt in de codex op het werk welzijn boek 3 titel 2. Hierin zijn specifieke bepalingen opgenomen over elektrische hoogspanningsinstallaties op het werk. Daarnaast is er het ook het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI Boek 2) dat voorschriften bevat voor elektrische hoogspanningsinstallaties.

eBA5 Hoogspanning

Meer info of inschrijving op deze top e-learning van de makers van het nieuwe AREI 2020 Boek 2 Hoogspanning

Klik hier

E-learning BA5 Vakbekwaam persoon Laag- en Hoogspanning #

Deze e-learning BA5 komt tegemoet aan de verplichting van de werkgever vermeldt in de codex op het werk welzijn boek 3 titel 2. Hierin zijn specifieke bepalingen opgenomen over elektrische installaties op het werk. Daarnaast is er het ook het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dat voorschriften bevat voor alle elektrische installaties.

eBA5 Laag- en Hoogspanning

Meer info of inschrijving op deze top e-learning van de makers van het nieuwe AREI 2020 Boek 1 Laagspanning en Boek 2 Hoogspanning

Klik hier