Nieuwe whitepaper "Geluidscomfort in residentiële gebouwen"

Sinds enkele jaren leveren experts inspanningen om de geluidscriteria te verbeteren en te harmoniseren, wat een welbepaald geluidscomfort in alle openbare en private gebouwen moet opleveren. De meeste bestaande normen en criteria waren immers al decennia oud en stemden niet meer overeen met de standaarden voor geluidscomfort in nieuwbouw.

Bijgevolg zijn de oude normen die van toepassing waren op gebouwen grondig herzien met als doel duidelijkere en meer doelgerichte normen te formuleren voor de verschillende gebouwen in kwestie.

Vroeger hadden twee geluidsnormen NBN S 01 400: Criteria voor geluidsisolatie (1977, laatste herziening in 1991) en NBN S 01 401: Grenswaarden voor geluidsniveaus om hinder in gebouwen te voorkomen (1987) betrekking op alle gebouwen, of het nu een woongebouw of een andere bestemming betrof. Deze twee normen zijn dus lange tijd de enige na te leven criteria geweest voor nieuwbouw.

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw werd duidelijk dat deze normen voorbijgestreefd en onvolledig waren. Er is dan ook beslist om ze te vervangen door drie nieuwe duidelijk te onderscheiden normen met elk hun omlijnd toepassingsgebied volgens de logica van drie gebouwtypes. De drie categorieën zijn:

  • NBN S 01 400-1 (2008): Akoestische criteria voor woongebouwen. Momenteel van kracht. Nieuw normproject in validering.
  • NBN S 01 400-2 (2012): Akoestische criteria voor schoolgebouwen. Momenteel van kracht.
  • NBN S 01 400-3 (2020): Akoestische criteria voor niet-residentiële gebouwen. Normproject in validering.

Twaalf jaar na het verschijnen van de nieuwe norm voor residentiële gebouwen, die destijds als baanbrekend werd beschouwd, is deze norm nu ook gereviseerd om te beantwoorden aan de realiteit van de praktijk en om bewoners meer comfort te bieden.

Deze omvangrijke revisie van de NBN S 01 400-1 (2008)-norm is momenteel in valideringsfase (net zoals de norm voor niet-residentiële gebouwen) en zijn officiële uitvaardiging wordt nog dit jaar verwacht.

Om u te helpen hebben onze experts een whitepaper geschreven die u hier kan downloaden.