Vinçotte helpt infrastructuurbedrijf zich te beschermen tegen cyber-dreigingen

Cyberbeveiliging speelt een cruciale rol bij de bescherming van infrastructuurbedrijven tegen een groot aantal bedreigingen.

Het is van groot economisch belang dat de verkeersinfrastructuur via zowel wegen als waterwegen goed functioneert. Ook wegen, tunnels, bruggen en sluizen maken integraal onderdeel uit van deze infrastructuur.

Betrouwbaarheid van de systemen die deze structuren aansturen en veilig gebruik mogelijk maken is daarbij essentieel. Niet alleen tijdens het ontwerpproces, maar juist ook tijdens onderhoud en renovatie van deze structuren dient cybersecurity aandacht te krijgen.

Infrastructuur #

Infrastructuurbedrijven vertrouwen op complexe besturingssystemen om alles te beheren, van elektriciteitsnetten en waterzuiveringsinstallaties tot transportnetwerken. Cyberbeveiliging beschermt deze systemen tegen ongeautoriseerde toegang, manipulatie of verstoring, wat kan leiden tot uitval, storingen en zelfs fysieke schade.

"Door al tijdens de designfase van een nieuwbouw- of renovatietraject cybersecurity mee te nemen, kunnen we deze bij onze leveranciers neerleggen," vertelt de klant ons.

We helpen bij het stellen van de juiste cybersecurity vragen gedurende de gehele lifecycle van objecten zodat van uitvraag in de markt tot implementatie en onderhoud, cybersecurity de juiste prioriteit krijgt en security by design wordt gerealiseerd.

"Door het integraal meenemen van cybersecurity kunnen we de kosten daarvan ook significant verminderen," bevestigt de klant ons.

Confidentialiteit #

Vinçotte begrijpt het cruciale belang van cybersecurity. In onze casestudy's zal je daarom geen klantnamen aantreffen. Dit omwille van:

  • Vertrouwelijkheid: Onze klanten vertrouwen ons hun gevoelige beveiligingsinformatie toe. Door hun identiteit te beschermen, zorgen we ervoor dat hun bedrijfspraktijken en kwetsbaarheden privé blijven.
  • Beste beveiligingsmethoden: Het onthullen van de betrokkenheid van een bedrijf bij een cybersecurity-casestudy kan onbedoeld een doelwit vormen voor toekomstige aanvallen. Discretie is essentieel.

Neem contact met ons op voor meer informatie over cybersecurity in jouw bedrijf en hoe we je kunnen helpen om je organisatie compliant te maken.