09 november Actualiteit , Oplossingen

Vinçotte gebruikt robots voor tank-inspectie bij Belgoprocess

Vinçotte, lid van de KIWA-groep, werd gecontracteerd door Belgoprocess, voor visuele inspectie en diktemetingen van gebunkerde opslagtanks op hun afvalwaterzuiveringsinstallatie van site 2. Omwille van de ioniserende straling en het risico op radioactieve besmetting werd gekozen voor een inspectie op afstand.

De vertrouwde keuze met een bewezen expertise

Belgoprocess schreef een tender uit waaraan Vinçotte deelnam en koos Vinçotte om een veelvoud van redenen. Niet alleen had Belgoprocess al eerder samengewerkt met Vinçotte met uitstekende resultaten, maar in dit geval sprong de voorgestelde oplossing van Vinçotte erbovenuit.

Innovatieve ideeën hadden veel gewicht in deze tender,” vertelt Frankie Vermierdt, project lead voor Belgoprocess. “Het voorstel om een robot te gebruiken was nieuw, maar vooral realistisch en goed doordacht.

Aan de slag

Het grootste deel van de opslag is van roestvast staal, waardoor het gebruik van magnetische crawlers uitgesloten was. Op zuiging gebaseerde crawler-robots en UAV's (drones) werden ongeschikt geacht vanwege het hoge besmettingsrisico in dergelijke omgevingen.

Belgoprocess en Vinçotte bundelden hun ervaring om deze en andere obstakels te overkomen en Vinçotte’s robotica-partner hibot leverde als oplossing de Floatarm, een gelede armrobot voor multifunctionele NDT-inspecties (NDT staat voor Niet Destructieve Testen). Deze arm kan worden verpakt tegen vervuiling en wordt uitgerust met de juiste sensorladingen. Verder werd een kooi ontwikkeld om de robot met behulp van de bestaande bovenloopkranen toegang te verschaffen tot in de nauwste hoeken van de diepe bunkers.

Het opzetten van het prototype en de verdere implementatie op onze installatie ging uiterst vlot, “ vervolgt Frankie, “dankzij de uitstekende communicatie en wisselwerking tussen de teams bij Belgoprocess, Vinçotte en hibot.

Succesvolle inspectie

Voor de inspectie waren geen grote voorbereidingen, zoals het bouwen van steigers of andere algemene beschermingsmaatregelen, nodig. Verder kan dankzij de Floatarm het risico dat gepaard gaat met werken op grote hoogte aanzienlijk beperkt worden. En natuurlijk, de blootstelling van personeel aan ioniserende straling en het risico op radioactieve besmetting is tot een minimum beperkt. Kortom, een inspectie die beantwoordt aan alle normen voor industriële veiligheid, arbeidsveiligheid en gezondheid.

Alle metingen van de inspectie op afstand door de Floatarm werden gedigitaliseerd en gerelateerd aan een coördinatensysteem en puntenwolk.

De samenwerking met Vinçotte verliep heel vlot, doorheen alle fases van het project. We zijn dan ook heel tevreden met de resultaten van de Floatarm-inspectie,” concludeert Frankie. “We zijn intussen dan ook al met de voorbereidingen bezig voor het volgende project en kijken uit naar een verdere samenwerking.

Meer weten over inspecties met de Floatarm

Inspecties op afstand met smart tools

Meer over onze samenwerking met hibot

Lees de press release

Floatarm @ Swedish Conference on Nuclear Power 2023 - 28 november

Come find us at the Swedish Conference on Nuclear Power 2023, where we will tell you all about our experiences with the Floatarm.

Kiwa - Swedish Conference on Nuclear Power 2023