Vinçotte en BASF versnellen de technische innovatie van visuele inspectie door drones en robots.

Vinçotte voert al jaren de inspecties voor BASF uit. Sinds 2019 is BASF ook een cocreatiepartner geworden om de transitie te versnellen naar de digitale inspectie van besloten ruimten met behulp van drones en robots. Het gaat hier om een baanbrekende samenwerking die opmerkelijke resultaten oplevert! Vandaag boeken Vinçotte en BASF grote vooruitgang op het vlak van de inspectietechnieken. Zij zetten eveneens grote stappen in de optimalisering van de bijhorende operationele processen: de voorbereiding van de installatie, het onderhoud, de reparaties, enz.

Innovatie die de mens centraal plaatst. #

Zoals we weten, staat de petrochemiesector bloot aan hoge risico's, vooral in besloten ruimten. De veiligheidsexpert Vinçotte plaatst de mens centraal. Daarom zijn onze experts voortdurend op zoek naar nieuwe werkwijzen met als doel het risico op personenongevallen en gezondheidsrisico's te verkleinen. Inspectie met drones en robots zijn momenteel de efficiëntste manier om het risico op - soms dodelijke - personenongevallen te verkleinen. En dan denken we ook aan de gezondheidsrisico's op lange termijn die veroorzaakt kunnen worden door de inademing van giftige stoffen.

Toch vervangt de robotinspectie niet de mens. Dit nieuwe type inspectie versterkt en ontwikkelt in heel grote mate de expertise en ervaring van onze inspecteurs door het gebruik van heel grondige protocols.

BASF vertrouwt daarom op Vinçotte om de inspectie in besloten ruimten uit te voeren met behulp van drones en robots. Een techniek die het menselijke risico uitschakelt, en meer …

Kostenbesparingen voor BASF #

Het gebruik van drones voor visuele inspecties in besloten ruimten is kostenbesparend:

  • Geen kosten meer voor de huur en plaatsing van stellingen.
  • Minder kosten verbonden aan de voorbereiding van de installaties (zoals de ventilatietijd).
  • De inspectieresultaten kunnen sneller worden gedeeld wat ook een snellere coördinatie oplevert tijdens het stilleggen van de installaties (shutdown).
  • Afname van de kosten voor de bewaking van de veiligheid van de personen die in een besloten ruimte aanwezig zijn.

Van visuele inspectie naar voorspellend beheer ... #

Meer nauwkeurige, transparante en intuïtieve inspectiegegevens (data) maken een nauwkeuriger beheer van de installaties en uitrustingen mogelijk. Daarom hebben wij onze inspectierapporten verbeterd zodat de gedeelde waarnemingen beter traceerbaar zijn. Deze werkwijze wordt voor tal van situaties een nieuwe inspectienorm die een nauwkeurigere analyse zal opleveren, met name door op afstand en zo goed als in realtime de gegevens te delen. Deze opgeslagen beelden kunnen ook over de jaren heen met elkaar worden vergeleken als hulpmiddel om toekomstige reparaties en onderhoud te voorspellen.


#

Vinçotte gebruikt de meest recente technologieën die voorhanden zijn en stelt voor BASF volledig nieuwe inspectiemethodes ter beschikking. #

Vinçotte gebruikt de meest performante drone- en robottechnologie op de markt. De kwaliteit en doeltreffendheid van deze technologie verhoogt voortdurend en levert beelden van heel hoge resolutie op. Momenteel werken Vinçotte en BASF aan inspectieprotocols die tot de top van de markt behoren.

“Het gebruik van robotica was relatief nieuw voor ons. Dat heeft een dubbel zo interessant leertraject opgeleverd. Tot nu toe zijn technologische instrumenten gewoon een hulpmiddel. Maar door de expertise binnen dit domein te ontwikkelen, willen we daar op termijn verandering in brengen,” verklaart Seçmen Akbas van BASF.

Door de gezamenlijke focus op robotica van BASF en Vinçotte kunnen zij sneller meer kennis over deze materie verwerven. “Dit project bleek ons beiden te inspireren en toont elke dag dat het een belangrijk leerproces is voor iedereen. De veranderingen gaan snel, digitale acceleratie is dus essentieel,” voegt Seçmen Akbas toe.

Naast deze cocreatie met BASF, gaat Vinçotte Innovation voort met de ontwikkeling van andere digitale inspectietechnieken zoals het gebruik van digitale puntenwolken (spreidingsdiagrammen), de semiautomatische detectie van fouten op de beeldvorming enz.

Maar onze ambitie reikt verder...

Heeft u interesse in onze inspectiediensten voor besloten ruimten?

Geef dan uw contactgegevens door!