23 juni Projecten

Vinçotte & Katoen Natie: Samen werken aan een ver doorgedreven kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn

De recente uitreiking van het 5.000ste lSO 9001 certificaat mag met gepaste trots een mijlpaal genoemd worden. Het mag een gelukkig toeval heten dat net Katoen Natie, één van ’s werelds leidende logistieke dienstverleners deze eer te beurt valt. “Ik moet wel zeggen dat Katoen Natie, mathematisch gezien, een goede kanshebber was”, vertelt Vinçotte Lead Auditor Dimitri van Hilst. “In de voorbije jaren leverde Vinçotte immers al meer dan 50 ISO- certificaten en gecombineerde certificaten af aan Katoen Natie.

Een wereldspeler met consistente dienstverlening

Het groot aantal uitgereikte ISO-certificaten heeft enerzijds te maken met het ver doorgedreven kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn van Katoen Natie, en anderzijds met het feit dat het bedrijf een omnipresente wereldspeler is met meer dan 150 logistieke platformen en ‘dedicated on-site’-terminals. Business Unit Manager Peter Valkeniers van Katoen Natie: “Doordat wij op al onze terminals volgens dezelfde strikte eisen werken, zoals onder meer vastgelegd in een kwaliteitshandboek, ontstaat er een systematische en duidelijke manier om onze organisatie te leiden. Dit stelt ons in staat om ons te richten op het voldoen aan de verwachtingen van de klanten via een consistente dienstverlening.”

Eerbetoon aan de inzet van de medewerkers

Peter Valkeniers: “Onze medewerkers dienen strenge kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften te hanteren. Dat kan gaan over de veiligheidskleding, maar evengoed over de staat van hun voertuig. Al deze zaken vormen voor onze mensen op de werkvloer een dagelijkse ‘challenge’. Het zijn de mensen die het moeten doen, én het zijn de systemen, zoals het ISO-kwaliteitsmanagementsysteem, die helpen om de juiste richting aan te houden én die voor eenduidigheid zorgen voor iedereen. Vandaar dat ik het behalen van een ISO-certificaat als een hommage zie aan de inzet van onze medewerkers. In se hebben wij een eenvoudig beroep: de juiste lading met de juiste papieren transporteren. Máár we doen dat wel miljoenen keren per jaar, en we staan het onszelf niet toe om daar fouten in te maken. Chief Risk Officer van Katoen Natie, Carl Leeman, benadrukt: “Wij zullen altijd de reputatie van de klant laten voorgaan. Stel dat we met een contaminatiegeval te maken hebben, dan dragen wij daar de verantwoordelijkheid voor, punt aan de lijn. In die zin is de Vinçotte-gedachte ‘Your reputation is mine’ ook op het lijf geschreven van Katoen Natie.”

Erkenning van kwaliteit leidt tot herkenning van kwaliteit

Een belangrijk criterium bij de keuze van de certificatie-instelling is of deze een toegevoegde waarde kan leveren. Op dat terrein scoort Vinçotte bijzonder goed, al was het maar omdat het aan twee essentiële voorwaarden voldoet om méérwaarde te creëren. Enerzijds meer dan 140 jaar ervaring, anderzijds een enorm breed actieterrein, met voor elke specifieke toepassing de meest complete ondersteuning. Bedrijven verwachten immers dat de auditor niet alleen kijkt of de organisatie voldoet aan een norm, maar – belangrijker nog – hoe effectief de managementsystemen en processen eigenlijk zijn. Corporate HSQE Manager van Katoen Natie, Bert Apers: “De meerwaarde van een externe partner is zeer belangrijk. Onder het motto van ‘een slager keurt zijn eigen vlees niet’ is voor Katoen Natie de externe audit een absolute versterking van de regelmatige interne audits. De ISO-9001-certificatie is zeker ook de ‘drive’ om de trein op de juiste sporen aan het rijden te houden.” Voor Lead Auditor, Dimitri van Hilst, is het telkens een genoegen om zijn kritische geest te toetsen aan de inspanningen van Katoen Natie. “Daar waar andere klanten pas in actie schieten bij tekortko- mingsberichten, neemt Katoen Natie alle opmerkingen ter harte, ook de vrijblijven- de ‘Mogelijkheden tot Verbetering’. 

“Bij een contaminatie­geval dragen wij de verantwoordelijkheid. In die zin is de gedachte ‘Your reputation is mine’ ook op het lijf geschreven van Katoen Natie” 

’Controlefreaks’

We kunnen de medewerkers van Katoen Natie – in de positieve betekenis – ‘controlefreaks’ noemen: veilig werken levert kwaliteit op, en andersom, kwaliteit levert veilig werken op. Ze beschrijven wat ze doen én ze doen perfect wat ze beschrijven.” Samengevat, met deze succesvolle certificatie laat Katoen Natie zien dat het niet alleen investeert in kwaliteit, maar ook in mensen, want het zijn diezelfde mensen die de kwaliteit maken en bewaken. 

Katoen Natie

  • Aantal medewerkers: 9.300

  • Aantal m2 magazijnruimte: 4,8 miljoen m2

  • Aantal uitgereikte certificaten door Vinçotte: > 50 ISO-certificaten (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001, ACS, ...)

  • Andere dienstverleningen van Vinçotte bij Katoen Natie: Reglementaire en periodieke controles, binnen de domeinen van kwaliteit, veiligheid & milieu. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven