Veilig naar school met Keolis. Ook tijdens de examens! Certified by Vinçotte.

45 % van de dodelijke arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen. Dat dit dringend aangepakt moet worden, vindt Keolis Belgium ook. Keolis Belgium verzorgt het professioneel vervoer van personen, meestal met bussen, en heeft 43 filialen in België. Vinçotte deed er reeds verschillende audits om de eisen van de norm ISO 39001 af te toetsen en schreef het bijhorende certificaat al uit voor 22 Keolis-filialen.

De norm ISO 39001, Road Traffic Safety, bestaat uit gestandaardiseerde richtlijnen rond verkeersveiligheid. Keolis Belgium streeft ernaar om al zijn filialen tegen eind mei 2019 te laten voldoen aan deze norm en het bijhorende certificaat te behalen. En daar helpt de business unit Discrete Manufacturing & Logistics van Vinçotte die gespecialiseerd is in de transportsector graag bij!

Audit van het verkeersveiligheids managementsysteem #

De auditor van Vinçotte voerde allereerst een audit uit van de overkoepelende processen binnen de organisatie. Hierna kwamen de verschillende filialen aan bod. Hij toetste de eisen van het verkeersveiligheids managementsysteem aan de werking van het bedrijf en onderzocht verschillende documenten. Er werden gesprekken gevoerd met de directie over de strategie en de doelstellingen, maar ook met verschillende chauffeurs. Zo ging onze auditor na of de strategie ook effectief geïmplementeerd wordt.

Op basis van gesprekken en vaststellingen stelde hij een algemeen verslag op dat vervolgens nagelezen werd door de certificatiecommissie. Een positieve beoordeling resulteerde in de uitreiking van de certificaten voor alle geauditeerde filialen.

Na de initiële certificatie is er een jaarlijkse follow-up. Aan de hand van een toezichtsaudit wordt gekeken of de richtlijnen nog steeds worden nageleefd.

Keolis Belgium, betrouwbare partner op weg

De norm ISO 39001 helpt Keolis Belgium om, aan de hand van een concreet actieplan, op een gestructureerde manier verkeersrisico’s aan te pakken. Dit leidt tot een aanzienlijke daling in de verkeersongevallen. Ondersteund vanuit het beleid wordt het veiligheidsbewustzijn van de chauffeurs sterk verhoogd. Dit leidt tot een hogere verkeersveiligheid rekening houdend met de drie pijlers: de mens, het voertuig en de weginfrastructuur. Tenslotte wordt zo ook het imago van Keolis Belgium verbeterd. Hun klanten kunnen er zeker van zijn met een betrouwbare partner op de weg te gaan. En dat schept vertrouwen!

Leerlingenvervoer in cijfers

Keolis Belgium vervoert dagelijks zo'n 23.000 leerlingen. Dankzij de IS0 39001 certificatie van Vinçotte gebeurt dit in alle veiligheid. Keolis Belgium is alvast geslaagd dit jaar!

Meer info over ISO 390001