25 oktober

Technische nota T015-2 versie 5

In 2016 werd de versie 5 van de technische nota T015-2 officieel gepubliceerd. Deze nieuwe versie zal vanaf

01/01/2017 van toepassing zijn. We zetten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Vinçotte kent het INCERT-certificaat toe aan installateurs van alarminstallaties die kwaliteitsvolle producten aanbieden en die bij de installatie aan een aantal technische vereisten willen voldoen. Die vereisten staan uitgelegd in de technische nota T015-2.

De versie 5 zal gelden vanaf 1 januari 2017 en is nu al beschikbaar in de webshop van het BEC. De update omvat:

  • nieuwe technische eisen: o.a. risiconiveau 2+;
  • aanpassingen en verduidelijkingen van de bestaande voorschriften;
  • Transmissie van alarmmeldingen met de huidige technologieën, bestaande transmissieapparatuur en abonnementen ter beschikking gesteld door de telecom providers.
  • Koppeling van sensoren, andere dan inbraakdetectoren
  • Integratie van een alarmsysteem met andere toepassingen, zoals toegangscontrole, domotica en cloud toepassingen via Apps op smartphone en tablet.

Vanaf 1 januari 2017 zullen ook de Incert conformiteitsverklaringen enkel nog elektronisch kunnen uitgeschreven worden via uw “MyIncert” login.


Versie 6

In 2021 werd versie 6 van de technische nota T015-2 gepubliceerd. U kan hierover bij Vinçotte al een opleiding volgen

Academy >