Rondetafel 4/10/18: 'Schakel de risico’s van oude elektrische installaties uit'

Elke onderneming die met elektrische installaties werkt, stelt haar werknemers bloot aan potentiële risico’s. Als deze installaties oud zijn, worden die risico’s nog groter. Als Facility Manager is het je taak om ervoor te zorgen dat de werking van het bedrijf letterlijk en figuurlijk niet onder spanning komt te staan. Tijdens deze Rondetafel krijg je op deze én andere vragen een antwoord zodat je alle risico’s van oude elektrische installaties uitschakelt:

  • Aan welke wettelijke verplichtingen moet je voldoen?
  • Welke problemen kan je ondervinden bij deze wettelijke verplichtingen?
  • Waaruit bestaat een risicoanalyse?
  • Wat is het kostenplaatje?
  • Wanneer moet je een eerste verplichte controle laten uitvoeren?
  • Wat met externe invloedsfactoren?

Dat betekent dat je deze risico’s tot een minimum moet beperken en erop toe moet zien dat de installaties voldoen aan de wettelijke bepaling. Hoe je daarvoor zorgt, vertelt, André Waegeneers, expert op het gebied van elektrische installaties, je graag. Na deze toelichting gooien we het gesprek open en kan je ervaringen uitwisselen met andere Facility Managers. André neemt dan de rol van moderator op zich.

Adres: Gebouw Vinçotte - J. Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

Inschrijven voor deze Rondetafel op 4/10/18 kan op de website van IFMA

Inschrijven