Vinçotte ondersteunt Recticel Insulation in duurzame isolatieoplossingen

Recticel Insulation produceert PU isolatiematerialen voor zowel de residentiële als de niet-residentiële markt. Het bedrijf, deel van de Recticel Groep, wil zijn klanten duurzame en toekomstbestendige isolatieoplossingen aanbieden. Om dit kracht bij te zetten, berekent Recticel Insulation de milieu-impact van zijn producten. De resultaten hiervan communiceren ze in Environmental Product Declarations (EPD). Vinçotte verifieerde de EPD’s die door VITO voor Recticel Insultation werden opgesteld.

Koploper in publicatie van EPD’s in EPD-databank #

Een EPD, ook wel een milieuproductverklaring genoemd, is de gestandaardiseerde manier om milieu-informatie te communiceren. Die EPD’s kunnen vervolgens gepubliceerd worden in de Belgische EPD-databank van bouwmaterialen. TOTEM, een nieuwe "Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials", gebruikt deze databank om al tijdens de ontwerpfase de totale milieu-impact van een gebouw te berekenen. Deze tool werd

gecreërd om de creativiteit bij projectauteurs en architecten te stimuleren en om projecten te kunnen realiseren die nu al voldoen aan de milieu-eisen van de toekomst. Recticel Insulation is het eerste bedrijf dat zijn EPD’s laat verifiëren om ze te publiceren in de databank.

Life Cycle Assesment (LCA) als basis voor elke EPD #

Een Life Cycle Assesment (LCA) vormt de basis van elke EPD. Hierbij wordt de globale milieu-impact over de volledige levensduur van het isolatiemateriaal bekeken: van de ontginning en het transport van ruwe materialen tot de productie en de afvalfase. Op basis van deze resultaten wordt dan de EPD opgesteld.

Het opstellen van zo’n LCA biedt heel wat voordelen. Voor Recticel Insulation is dat:

  • inzicht krijgen in de milieu-impact van de isolatiematerialen;
  • identificeren van de mogelijkheden voor verbetering van de technologie of het product;
  • focus op het verbeteren van de meest impactgenererende fase;
  • aantonen aan zijn klanten dat duurzaamheid belangrijk is.


Vinçotte verifieerde de LCA #

Als erkende partij voor het Belgische bouwmaterialenprogramma controleerde Vinçotte de resultaten van de levenscyclusanalyse die Recticel Insulation liet uitvoeren. Onze experts verifieerden hierbij of de LCA voldeed aan de opgelegde normen en ze gaven aan waar deze nog kon verbeterd worden. Zo kon het isolatiebedrijf in eer en geweten de resultaten kenbaar maken aan de buitenwereld.

Op deze manier wil Recticel Insulation als duurzaam bedrijf meewerken aan een groenere en efficiëntere samenleving. En daar helpt Vinçotte maar al te graag bij!

Waarom een LCA?

Wanneer u beschikt over een door Vinçotte gereviewde levenscyclusanalyse (LCA):

  • Kan u een solide reputatie als duurzame onderneming uitbouwen
  • Kan u zich onderscheiden ten opzichte van concurrenten in een globale economie.
  • Bereidt u zich voor op de wetgeving en steeds strengere eisen op het vlak van milieuprestaties van producten en diensten
  • Heeft u de mogelijk om uw marktpositie te consolideren en te versterken door het inspelen op de trend van het duurzaam aanbesteden door de overheid.
  • Kan u de milieuprestaties van uw producten en diensten communiceren
Meer weten & contact >