21 oktober Oplossingen , Projecten

Opsporing van kabelfouten: Vinçotte grijpt snel in!

Regelmatig leiden kabelfouten tot het uitvallen van elektrische installaties, zowel bij bedrijven als particulieren. Een defect in een ondergrondse of bovengrondse hoogspanning- of laagspanningskabel kan een kortsluiting, een breuk of andere storing veroorzaken en een elektrische installatie geheel of gedeeltelijk tot stilstand brengen. Een panne dwingt in sommige gevallen een bedrijf, fabriek of distributienetbeheerder zijn activiteiten stop te zetten. In zo'n situatie moet dringend worden ingegrepen.

Bij zo'n dringende ingreep kan zo snel mogelijk de plaats van de kabelfout of storing vastgesteld worden en beschikt u meteen over de nodige informatie om de kabel te herstellen en snel weer stroom te hebben.

Onze experts #

Dankzij 35 jaar ervaring beschikt Vinçotte over een grondige kennis van het opsporen van kabelfouten waardoor onze experts met grote nauwkeurigheid de plaats van het defect kunnen bepalen zodat u meteen op de juiste plaats de herstelling kan uitvoeren.

Bij kabelfoutdetectiedienst sporen we storingen op in kabels vanop afstand:

  • Precieze lokalisatie van defecten in boven- en ondergrondse hoog- en laagspanningskabels, signalisatiekabels, coaxkabels en telefoonkabels
  • Meting van de afstand tot het defect en de totale lengte van de kabel met behulp van reflectiebeelden op een groot pc-scherm
  • Precieze lokalisatie van mantelfouten op PE-kabels
  • Bevestiging van de gemeten waarden door aanduiding op de plaats van de storing

Maar ook het opsporen, lokaliseren en selecteren van ondergrondse leidingen. Wanneer er op een bouwterrein gegraven moet worden, kan hiermee het breken of beschadigen van ondergrondse elektriciteitskabels worden voorkomen:

  • Nauwkeurige traject- en dieptebepaling van HV-, LV- en signalisatiekabels met behulp van geïntegreerde en/of draagbare zenders-ontvangers met verschillende frequenties en modulatietechnieken, aangepast aan de ligging van de kabels
  • Exacte identificatie van een kabel in een kabelboom

Een volledige beschrrijving van deze service en de gebruikte uitrusting vindt u hier

Nationaal aanwezig #

Deze service is overal in België beschikbaar en is bestemd voor fabrieken, bedrijven, kantoren, werkplaatsen, DNB’s, ondernemingen, luchtvaartterreinen, windturbineparken, nucleaire sites en elk ander bedrijf. Zelfs bij particulieren voeren we kabelfout detectie uit.

Geavanceerde apparatuur
#

We hebben de beste apparatuur voor het opsporen van kabelfouten ter beschikking zodat we snel en precies kunnen werken;

Overtuigd?

Neem bij kabelfout meteen contact op met de specialisten van Vinçotte

Contacteer ons