Het nieuwe AREI 2023 !

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties of kortweg AREI is er met een volledig nieuw hoofdstuk 7.22 over de voeding van elektrische wegvoertuigen.

Het AREI bevat alle wetgeving waaraan elektrische installaties in België moeten voldoen en werd geschreven door de specialisten van Vinçotte in samenwerking met Wolters Kluwer. Het AREI (en uitvoerings- en afwijkingsbesluiten) werd gebundeld in 3 boeken, per type installatie:

  • Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (wisselspanning ≤ 1000 V en gelijkspanning met en zonder rimpel ≤ 1500 V);
  • Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning (wisselspanning ˃ 1000 V en gelijkspanning met en zonder rimpel > 1500 V);
  • Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (netbeheerders).

De opdeling van elk boek in 9 delen brengt de Belgische reglementering over elektrische installaties in lijn met Europese normalisatie en bevat:

  • Het Koninklijk besluit tot vaststelling van het nieuwe AREI;
  • De volledige tekst van Boek 1, 2 en/of 3: Elektrische installaties op laagspanning, hoogspanning en voor transmissie en distributie van elektrische energie;
  • De concordantietabellen tussen het oude en het nieuwe AREI (Laagspanning, Hoogspanning en Transmissie en Distributie);
  • Het onderdeel van de Welzijnscodex met betrekking tot elektrische installaties;
  • De pertinente nota’s van de Algemene Directie Energie ter attentie van de erkende organismen, verdeeld door de FOD Economie;
  • De trefwoordenlijst.

AREI 2023

U kan het volledige AREI 2023 (alle 3 de boeken) in bundle online bestellen

Bestel AREI 2023 >

U kan ook elk boek apart bestellen via deze link:

AREI Laagspanning
AREI Hoogspanning
AREI Transmissie & Distributie

De AREI opleidingen die u kan volgen in Vinçotte Academy worden uiteraard ook aangepast aan het AREI 2023 en bevatten het nieuwe hoofdstuk 7.22