07 mei

Inspectieplannen: binnenkort een formaliteit waar Vinçotte u bij helpt

De overheid moedigt bedrijven steeds meer aan om een inspectieprogramma en -plan te voorzien op basis van een erkende inspectiecode zoals de API (American Petroleum Institute), EEMUA (Engineering Equipment and Materials Users Association), DT- of andere normen. Deze procedure die meer en meer een standaard vereiste wordt, is bij veel bedrijven nog niet goed gekend. Aan de hand van een case bij AFTON leggen we het u graag verder uit.

Vinçotte bouwde als een van de weinige controle organismes in België een hele expertise uit op het vlak van inspectieprogramma’s en -plannen. Afton, een chemisch bedrijf met een honderdtal opslagtanks die regelmatig controles vereisen, doet hiervoor beroep op Vinçotte als expert ter zake. Die controles waren in het verleden erg gevaarlijk en hinderlijk, maar dankzij de oplossingen op maat, ontwikkeld door Vinçotte, verlopen de controles nu vlot, veilig en efficiënt.


Uitdaging: 100 opslagtanks die gecontroleerd moeten worden #

Inspectieplan?

Snel en efficiënt een veilig inspectieplan opstellen volgens een erkende norm opstellen

Doe een beroep op Vinçotte

Om een opslagtank te kunnen inspecteren, moet deze stilgelegd worden zodat de installatie leeggemaakt en gereinigd kan worden. Dan moeten er stellingen in geplaatst worden om de binnenkant te controleren en handmatige metingen van de wanddikte uit te voeren. De productie stopzetten,

brengt kosten met zich mee en hoe langer de opslagtank buiten dienst is voor de verplichte controle hoe hoger de kosten zijn. Kosten die Afton uiteraard liever zo laag mogelijk houdt. Bovendien is het gevaarlijk om in de nauwe ruimte van tanks te werken.

Vinçotte stelde daarom aan Afton voor om inspectieplannen op te stellen voor de controles van hun opslagtanks. Tijdens deze inspecties worden potentiële slijtagemechanismen op basis van vloeistoffen, temperatuur en staalsoort bepaald om zo

mogelijke defecten aan de uitrusting zoalscorrosie, dikteverlies of vervormingen op te sporen. Op basis hiervan worden dan controletechnieken vastgelegd zodat elk slijtagemechanisme geïdentificeerd kan worden.

Kosten- en risicovermindering dankzij inspectieplannen

Afton en Vinçotte werken al meer dan een jaar zeer nauw samen om alle inspectieplannen te bespreken, te ontwikkelen en te herbekijken. Zo voldoen de plannen aan alle verwachtingen van Afton naar onderhoud, planning, veiligheid en snelheid én aan de eisen van de overheid.

Vinçotte gebruikte verschillende technieken om slijtagemechanismen op te sporen:

  • controle van de staat van de onderste bodem met een floorscan
  • ultrasone diktemetingen van de staalplaten van het bovenste gedeelte en van de verticale wand met gemagnetiseerde en van op afstand gestuurde "Scorpion"-robots
  • controle van het visuele gedeelte, zowel aan de binnen- als de buitenkant, met een drone en ledspots van 650-watt die zorgen voor een optimale zichtbaarheid (zoals bij daglicht) binnen de tank

Dankzij deze verschillende technieken vermijdt Vinçotte het plaatsen van stellingen en tijdrovend manueel werk in de tanks waardoor de opslagtanks minder lang buiten gebruik zijn én er minder risico's zijn. Tijdswinst, kostenbesparing én optimale veiligheid!

Het resultaat: een succesvolle inspectie dankzij unieke expertise #

Het resultaat is een geslaagd inspectieplan waarin de knowhow van Vinçotte een belangrijke rol speelt. Dankzij de specialisatie van zijn experts op elk vakgebied beschikt Vinçotte over de vaardigheden en ervaring op het vlak van slijtage- en corrosiemechanismen, maar ook op het vlak van methodologieën, normen en inspectiecodes. De Vinçotte-medewerkers volgden een opleiding op basis van API 653 over opslagtanks. Deze kennis in combinatie met de ervaring in metallurgie en corrosie zorgen ervoor dat Vinçotte uw beste partner is om voor u een up-to-date en geavanceerd inspectieplan op te stellen waarmee ook u uw efficiëntie en veiligheid kan verhogen.

Wil u ook snel een efficiënt en veilig inspectieplan volgens een erkende norm opstellen? Doe een beroep op Vinçotte, de aangewezen partner in dit domein, zodat u klaar bent voor de toekomst!

Contacteer ons >>>