25 januari Opleidingen , Projecten

Didactische hoogspanningscabine van Vinçotte: verhoogde veiligheid bij de UCL

Eind maart nam de UCL de nieuwe didactische hoogspanningscabine van Vinçotte in Gembloux in gebruik. Besluit: een opleiding in reële omstandigheden om de juiste handelingen te trainen, de juiste vragen te leren stellen en in alle veiligheid te interveniëren. Een nieuwe must! 

Op de site van UCL (Université Catholique de Louvain) in Louvain-la-Neuve staan een vijftigtal hoogspanningscabines (HS) in de academische, de wetenschappelijke, de administratieve, de technische gebouwen en ook in een woongedeelte. Het technisch personeel van de UCL onderhoudt deze private HS-installaties.

“Dat is een gevaarlijke job”, benadrukt Arnaud Vandroogenbroeck, beheerder van het elektriciteitsnet van de UCL. “En er vinden niet zo vaak interventies plaats. Het is dus van cruciaal belang om de kennis en ervaring met HS van onze technici te onderhouden.”

In maart brachten vijf technici een dag door in de nieuwe didactische HS-cabine van Vinçotte om de theoretische opleiding die ze enkele maanden eerder volgden om te zetten in de praktijk. Elke technici kreeg een andere situatie of opstelling waarbij moestgehandeldworden.Hierbijwerd de theorie toegepast die aan het begin van de dag herhaald werd.

“Wij willen de mensen helpen om een vragende houding aan te nemen”, zo benadrukt Philippe Cotton, Business Developer Vinçotte Academy. “Wat moet er gebeuren wanneer ik deze schakelaar uitzet? En als dat niet gebeurt, hoe moet ik dan reageren?” 

“Het grootste voordeel van deze didactische cabine zijn de reële simulaties.” 

– Arnaud Vandroogenbroeck, 
beheerder van het elektriciteitsnet van de UCL 

Als het om elektriciteit gaat, kunnen we ons geen fouten veroorloven

Philippe Cotton herhaalt het vaak: “Als het om elektriciteit gaat, kunnen we ons geen fouten veroorloven. Maar eigenlijk hebben de technici maar weinig gelegenheden om de handelingen te oefenen op HS-materiaal. Dankzij onze didactische cabine kunnen ze in alle veiligheid oefenen in reële omstandigheden.”

De didactische installatie is vooral bedoeld voor de BA4/ BA5-onderhoudstechnici die zich door hun werkgever verplicht moeten bijscholen om zich te laten kwalificeren voor het uitvoeren van elektrische werken.

De cabine staat op de site van Vinçotte in Gembloux en vormt een nuttige aanvulling bij de didactische HS-trailer die al verschillende jaren rondrijdt, maar dan vooral in Vlaanderen. Met 5 cellen die verschillende types van uitrustingen vertegenwoordigen biedt de cabine plaats aan 8 deelnemers en een lesgever. 

De voordelen van de didactische cabine

Volgens Arnaud Vandroogenbroeck (UCL)biedtdedidactischeinstallatie van Vinçotte twee grote voordelen: 

  • De simulaties in reële omstandigheden: “Alles is reëel, tot de spanningsdetectoren.” 
  • De halfopen cabine: De HS-cabines van vandaag zijn gesloten en uitgerust met geïntegreerde veiligheden en meetsystemen. De installatie van Vinçotte imiteert de omstandigheden van oudere cabines waarvan er nog veel zijn op het terrein en waarmee de jonge technici minder vertrouwd zijn. 

“Met de theoretische opleiding van vorig jaar door Vinçotte en de praktische aanvulling van deze lente heb ik vertrouwen in het vermogen van het team om in alle veiligheid te interveniëren in onze HS-cabines”, besluit de netwerkbeheerder van de UCL. “De opleiding zal regelmatig herhaald moeten worden om de juiste re exen te behouden en nieuwe technici op te leiden.” 

Vinçotte innoveert om u beter op te leiden

De nieuwe didactische cabine vervolledigt het opleidingsarsenaal van Vinçotte Academy. De academie werd opgericht in 1990 en leidt ieder jaar meer dan 18.000 mensen op binnen de domeinen van elektriciteit, hefsystemen, nucleaire en algemene veiligheid, milieu en kwaliteit.

“Wij vinden het heel belangrijk om onze klanten een integrale aanpak te bieden”, vertelt Katrien Bolsens, Manager Vinçotte Academy. “Ons aanbod combineert informatie, theoretische en praktische opleidingen en technische coaching. En we blijven nieuwe didactische tools ontwikkelen – een hoogspanningscabine, maar ook webinars en e-learning – om steeds volledigere opleidingstrajecten te kunnen aanbieden. Leren is immers een complex proces ...” 

“Theorie, praktijk: wij willen onze klanten graag een volledige aanpak bieden.”

– Katrien Bolsens, 
Manager Vinçotte Academy 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven