09 oktober Actualiteit

Brandveiligheidsattest toeristische logies

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet van kracht. Wanneer u in Vlaanderen uw logies wil aanbieden op de toeristische markt, dient u te voldoen aan een aantal verplichte basisvoorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat uw logies voldoet aan een aantal specifieke brandveiligheidsnormen.

Het logiesdecreet geldt voor elk logies dat tegen betaling in het Vlaams Gewest op de toeristische markt wordt aangeboden door de uitbater zelf of via een tussenpersoon . Of dit professioneel of occasioneel gebeurt, maakt daarbij niet uit.

Het logiesdecreet geldt niet voor logies waar je gratis mag verblijven, die je alleen aan kennissen, vrienden en familie verhuurt (en dus nergens online of offline promoot) en jeugdbewegingskampen of tijdelijke evenementencampings. Van zodra je uw kamer, appartement of ander vakantiehuis wordt geadverteerd op Airbnb, booking.com of andere media ben je verplicht een brandattest te hebben.

De toeristische logies worden opgesplitst in kamergebonden en terreingebonden logies. Voor de kleinschalige kamergebonden logies met maximum 3 kamers en maximum 9 slaapplaatsen heeft Vinçotte als enige een overeenkomst met Toerisme Vlaanderen om deze technische brandveiligheidscontrole voor bijlage 2 uit te voeren. Als uitbater van een logies moet u in het bezit zijn van een geldig brandveiligheidsattest. U kunt een brandveiligheidsaudit aanvragen door dit aanvraagformulier (*)(**) te downloaden en het ons ingevuld terug te bezorgen via brandattest@vincotte.be.

Voor technische vragen over de brandveiligheidsaudit voor kleinschalige kamergebonden logies kan u de ‘FAQ voor bijlage 2’ raadplegen en Vinçotte consulteren. Meer details vindt u hier.

Voor alle andere niet-technische vragen rond specifieke wetgeving, documenten, extra informatie aangaande het logiesdecreet of vragen over grootschalige kamergebonden en terreingebonden logies kan u best terecht op de website van Toerisme Vlaanderen of in de brochure 'Het Vlaams logiesdecreet in één oogopslag'.

(*) UPDATE 27/2/2018 aangezien "maximaal aantal slaapplaatsen" voor discussie kan zorgen, werd een nieuwe versie van het aanvraagformulier opgesteld waarin duidelijk vermeld staat: "MAXIMAAL AANTAL SLAAPPLAATSEN = Dit zijn het maximaal aantal toeristen die kunnen overnachten in het logies. Dit zijn dus niet het aantal slaapkamers of het aantal bedden. Let op ! Ook een divanbed, een zetelbed, een stapelbed, een onroerend opklapbed, een bedkast of een vergelijkbare voorziening moet u, als ze als dusdanig worden aangeboden aan de toeristische markt, meetellen voor de berekening voor het aantal slaapplaatsen in het logies."

(**) VERSIE 4. Op 5 oktober 2020 ontving Vinçotte vzw van de Vlaamse overheid Toerisme Vlaanderen de gunningsbeslissing van de concessieovereenkomst ‘Concessie voor de controle van brandveiligheidsvoorschriften in kleinschalige logies’(TVL/2019/1385/KWA) waarin de concessie opnieuw aan Vinçotte werd toegewezen. Nieuw is dat een "brandaudit" nu ook op zaterdag kan. Het aanvraagformulier werd daarop aangepast.