Belangrijke mededeling FOD WASO ivm nazicht hef- en hijswerktuigen

We hebben een nota ontvangen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in verband met het Nazicht van hef- en hijswerktuigen tijdens de Covid 19-crisis

Het standpunt van de overheid is duidelijk:

1. Inspecties zijn een gedelegeerde opdracht vanuit de overheid. In de huidige stand van zaken dienen deze inspecties door te gaan.

2. Inspecties aan instelling met verhoogd risico (ziekenhuizen en rusthuizen) moeten worden uitgesteld, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt.

3. Er is op dit moment geen sprake van een lock down. Technische controles kunnen wel degelijk nog doorgaan, voor zover men de maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de hygiënemaatregelen en de sociale distantiëring.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Deze nota is volledig in lijn met onze interne richtlijnen en werkinstructies.