Belangrijke mededeling FOD Economie ivm controle elektrische installaties

We hebben een nota ontvangen van de FOD Economie in verband met controle van elektrische installaties tijdens de COVID-19 crisis

In de nota wordt gevraagd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de risico’s in onze controleactiviteiten te beperken en om alleen de controles uit te voeren, die echt nodig zijn.

In verband met controles van elektrische installaties moeten:

- de controles naar een latere datum uitgesteld worden, indien deze niet dringend of echt nodig zijn, tenzij de klant er na onderling overleg uitdrukkelijk om verzoekt;

- de controles in ruimten met een verhoogd risico worden uitgesteld, zoals bv. in bewoonde woningen wat betreft de huishoudelijke installaties;

- alle voorzorgsmaatregelen genomen worden zoals social distancing, het dragen van individuele beschermingsmiddelen, …

Concreet betekent dit voor de residentiële controles van elektrische installaties én liften:

  1. we met onmiddellijke ingang ALLE residentiële controles in woningen/panden die bewoond zijn, stoppen
  2. we in een nieuwbouw (die nog NIET bewoond is), een leegstaande woning (ivm verkoop of renovatie), een werfkast,... controles nog steeds kunnen uitvoeren na uitdrukkelijk verzoek én indien het zonder gevaar voor onze inspecteurs kan

De afspraken die reeds gemaakt zijn, moeten we afzeggen indien ze in het eerste geval zijn. Wij contacteren al onze klanten.