Quali-SIL certificering in Europa: Vinçotte loopt voorop in de Benelux

Sinds vele jaren heeft het Franse Ineris het Quali-SIL certificeringsreferentiesysteem opgezet om bedrijven te helpen hun instrumentele beveiligingssystemen (SIS) betrouwbaarder te maken en te voldoen aan de normatieve en reglementaire vereisten. Met meer dan 1500 certificaten die al zijn uitgegeven vnl. in Frankrijk, verspreidt Quali-SIL zich nu verder in Europa.

Vinçotte heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ineris, zodat het opleidings- en examencentrum van Vinçotte de sessies ter voorbereiding op het Quali-SIL-certificaat in de Benelux kan leveren. De Quali-SIL opleidingen, die al een aantal jaren in het Frans en Engels worden gegeven, zullen nu ook in het Nederlands worden gegeven.

Vinçotte heeft zich aangesloten bij het Quali-SIL-systeem voor functionele veiligheidscompetentie omdat het volledig in lijn is met de visie van Vinçotte. Bij functionele veiligheid moeten de opdrachten die aan de personen in het veld - zowel de productie exploitanten als de onderhoudstechnici - worden gegeven ondubbelzinnig zijn, zodat zij bijdragen tot de integriteit van de geïnstrumenteerde systemen (SIS). Het is daarom essentieel dat de verschillende Quali-SIL modules in de moedertaal worden gegeven. Dankzij dit nieuwe partnerschap kunnen de industriële bedrijven in Vlaanderen en Nederland nu toegang krijgen tot deze erkenning van hun competentie.

Vooral in de oliesector en bij de grote chemische concerns in de Antwerpse en Rotterdamse havens zal Quali-SIL snel z'n ingang vinden.

Safety Integrity Level, afgekort SIL, is een normatieve methode voor de beoordeling van systemen met betrekking tot de betrouwbaarheid en veiligheid in de procesindustrie. Deze methode geraakt steeds meer ingeburgerd omdat het de missing link is tussen HAZOP/LOPA en wat er effectief bij u op uw site gebeurt. In Frankrijk is SIL al verplicht. Daarom riep het Franse Ineris het certificaat Quali-SIL in het leven. Een label dat uw mensen en contractors na een gedegen opleiding met examen certificeert zodat ze:

  • weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn;
  • weten wat de normen voor veiligheidssystemen zijn;
  • kunnen beoordelen of veiligheidssystemen voldoende betrouwbaar zijn en wat er moet gebeuren om de nodige betrouwbaarheidsniveaus te halen;
  • dezelfde terminologie gebruiken als de medewerkers of contractors waarmee ze samenwerken.

Quali-SIL opleiding IEC 61511 – Functional Safety Engineer

  • De vereisten van de standaard IEC 61511 begrijpen en bereiken
  • Inzicht in de nieuwe benaderingen op het gebied van functionele veiligheid
  • Een gemeenschappelijke methode en woordenschat voor "functionele veiligheid"
  • Verkrijg een globale visie van de levenscyclus van het Safety Instrumented System (SIS): identificatie, realisatie en validatie van SIL, integriteit van het onderhoud en prestaties in de loop van de tijd, beheer van functionele beveiliging.
  • Ken de rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren die bij de levenscyclus betrokken zijn.
  • Behaal het “Quali-SIL functional safety engineer” certificaat.
Meer info over deze opleiding >>>