Beheers uw explosierisico's, lees onze ATEX whitepaper

Explosies hebben vaak ernstige gevolgen. De kracht van hitte, vuur en druk resulteert dikwijls in materiële en menselijke schade. Jaarlijks zijn er helaas nog vele duizenden explosies in Europa. Lees onze ATEX whitepaper en leer hoe u dit kan vermijden.

Werkgevers en hun managementteam dragen de verantwoordelijkheid om hun werknemers te beschermen. Vaak zijn werknemers zelf onwetend over de gevaren van een explosie en beseffen ze niet dat het product of de installatie waarmee ze dagelijks werken bij foutief gebruik hun leven in gevaar kan brengen.

De gevolgen zijn vaak ernstig:

 • brandwonden
 • rondvliegende voorwerpen
 • krachtige drukgolven
 • gehoorschade
 • soms zelfs dodelijke slachtoffers.

Bovendien hebben explosies vaak ook serieuze financiële gevolgen. Het spreekt dus voor zich dat het hoge aantal explosies en ontbrandingen aangepakt moet worden. Hierbij zijn preventie en de sensibilisering van de werknemer prioritair. Onze whitepaper zoomt in op het onderwerp explosie en is opgebouwd uit vier thema’s:

 • Basisbegrippen van explosie
 • Stof- versus gasexplosie
 • Wettelijke spelregels
 • Leidraad voor uw explosieveiligheidsbeleid

Gezien de complexiteit van een explosie, het beheersen van de risico’s en de wettelijke regels is het moeilijk om op een beknopte manier alle begrippen te kaderen. Op basis van onze jarenlange praktische ervaring bespreken we in deze whitepaper de verschillende aspecten van explosiegevaar en hun onderlinge interactie.

Als werkgever of fabrikant wilt u een zo veilig mogelijke installatie gebruiken of ontwerpen. Overeenstemming met de regelgeving rond explosieveiligheid is slechts een klein onderdeel van de wettelijke conformiteit. Aan de hand van basisbegrippen, tips & tricks en het wettelijk kader probeert deze whitepaper u op een eenvoudige manier te sensibiliseren.

Wist u bijvoorbeeld dat:

 1. er tijdens het opladen van tractiebatterijen waterstof vrijkomt? Dit resulteert in een mogelijk explosieve zone rondom de batterij of zorgt voor accumulatie in de oplaadruimte bij aanwezigheid van meerdere batterijen.
 2. een persoon onder normale omstandigheden een statische ontlading kan genereren van ± 10 mJ? Dat is voldoende om veel gasdampen te ontsteken.
 3. door het vernevelen van vloeistoffen onder de vorm van een mist of aerosol het werkelijke vlampunt verlaagd wordt? Hierdoor verhoogt het risico op een explosie.

Whitepaper ATEX

Meer wist u dat'jes op pagina 12 van de whitepaper.

Download nu gratis >>>

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven