20 januari Projecten

ArcelorMittal en Vinçotte: een uniek concept rond explosiebeheersing

Partners op vlak van explosieveiligheid

AMDS Benelux en Vinçotte ontwikkelden samen een uniek concept om explosierisico’s te beheersen en te voldoen aan de Europese ATEX-wetgeving.

Beheersing van de explosierisico’s

Tijdens een externe OHSAS 18001 audit bij ArcelorMittal Distribution Solutions (AMDS) Benelux werd een verschil in interpretatie aangaande de ATEX-wetgeving duidelijk. Meer bepaald, volgens de auditor was de betrokkenheid van een ATEX-expert zich vereist. Op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen is de ATEX-richtlijn van toepassing — zo ook op alle AMDS-locaties. Het reële explosierisico wordt bepaald op basis van de kans op ontsteking in combinatie met de aanwezigheid van ontvlambare gassen, dampen, nevels en stof. Samen met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) vormen de Europese economische en sociale richtlijnen rond ATEX (respectievelijk de ATEX 95- en ATEX 137-richtlijnen) de wettelijke basis voor explosieve atmosferen in ons land. Het correct inschatten van de explosierisico’s is dan ook cruciaal. AMDS Benelux ging daarom te rade bij Vinçotte. “We werkten al eerder samen met Vinçotte voor andere projecten en zien hen als een betrouwbare partner met een ruime kennis en expertise op vlak van veiligheid”, vertelt Johan Van Der Schueren, Preventieadviseur en HSE coördinator bij AMDS Benelux. “En daarom zijn we dus bij hen gaan aankloppen.”

Concreet werd besloten om twee vestigingen te bezoeken, meer bepaald Disteel in Wondelgem en EPS in Geel, en op basis van deze pilootbezoeken een checklist op te stellen. Hierbij kreeg AMDS Benelux de professionele ondersteuning van Erwin Delrue, Lead Project Engineer en ATEX-specialist bij Vinçotte. “Deze checklist had tot doel een inventarisatie te maken van de mogelijke explosierisico’s, met andere woorden de activiteiten en producten die tot ontploffing zouden kunnen leiden”, legt Johan uit. “Wanneer deze checklist volledig en werkbaar was, hebben wij deze naar alle vestigingen, zowel de Proximity sites als de Steel Service Centers (SSC), in België en Nederland gestuurd.”

Technische en organisatorische maatregelen

Op basis van de checklist maakte Erwin een inventarisatie en analyse van de risico’s en stelde hij een explosieveiligheidsdocument op. Hierin wordt onder meer bepaald welke technische en/of organisatorische maatregelen aan de orde zijn om de explosieveiligheid te garanderen. “Wanneer er in een bedrijf bepaalde explosierisico’s zijn, moet het bedrijf zich de vraag stellen: Beheersen we deze risico’s voldoende om onze werknemers, infrastructuur en machines te beveiligen? Zijn er bepaalde maatregelen te nemen en zo ja, welke?”, legt Erwin uit. “Je moet de risico’s gaan wikken en wegen en geënt op de werkelijke risico’s een aanvaardbaar niveau van maatregelen bepalen, die ook niet verder gaan dan de noodzakelijke maatregelen. Bovendien is het mogelijk dat je een bepaalde maatregel na een jaar wil bijsturen en op basis van de ervaring op een andere manier gaat uitschrijven.” In dit opzicht is het van belang dat de explosieveiligheidsdocumenten zo praktisch, realistisch en dynamisch mogelijk worden opgesteld.

“Je moet er rekening mee houden dat de mensen ter plaatse de ATEX-wetgeving niet kennen en vaak blind zijn voor de eigen risico’s.”

-Erwin Delrue,
ATEX-specialist Vinçotte

Efficiëntie en eenvoud

Een eerste stap is steeds de bewustwording van de risico’s, dan pas kan je maatregelen gaan nemen om deze risico’s te beheersen. “Je moet er rekening mee houden dat de mensen in het bedrijf de ATEX-wetgeving niet kennen en vaak blind zijn voor de eigen risico’s. Dan moet je aan deze mensen op een aanvaardbare en eenvoudige manier uitleggen welke de risico’s zijn en wat er moet gebeuren.” Johan bevestigt: “De resultaten waren heel praktisch bruikbaar, ook voor niet-specialisten. Onze mensen konden er meteen mee aan de slag en het project werd door iedereen dan ook heel positief onthaald. Wat meer is, nadien hebben we opnieuw een reliability audit gehad van AM corporate en heeft de auditor ons gefeliciteerd met onze unieke prestatie.”

ArcelorMittal Distribution Solutions

  • Locatie: 400 vestigingen in meer dan 30 landen

  • Aantal medewerkers: 17.000

  • 200.000 actieve klanten

  • 12 Mt verwerkt of verdeeld staal wereldwijd

  • Diensten die Vinçotte bij AMDS uitvoert: certificatie, inspecties elektriciteit, inspecties hefwerktuigen, bodemonderzoeken & expertises,...

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en we houden u up-to-date!

Inschrijven