1 jaar na publicatie KB medische beeldvorming: Wat moet u zelf voorzien en wat niet?

Op 1 maart 2020 trad een nieuw Koninklijk Besluit (KB) in werking betreffende de medische en niet-medische blootstellingen bij beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen. Dit KB verduidelijkt de regelgeving aangaande de stralingsbescherming van de patiënt (en zijn onmiddellijke omgeving) bij medische en niet-medische blootstellingen.

De publicatie is nu meer dan een jaar geleden. Wij merken echter dat er na het verschijnen van dit KB medische blootstellingen nog steeds veel onduidelijkheid bestaat, vooral op vlak van het oprichten van een dienst medische fysica. Vandaar dat wij een aantal punten voor u willen verduidelijken.

Naar analogie met uw interne dienst en diensthoofd fysische controle, legt dit KB op dat er ook een dienst medische stralingsfysica moet worden opgericht met aan het hoofd een intern diensthoofd. Ook hier heeft dit intern diensthoofd een coördinerende rol, maar de individuele erkende deskundigen in de medische stralingsfysica blijven verantwoordelijk voor hun eigen taken zoals beschreven in dit KB.

Voor de uitvoering van de taken stralingsfysica in het vakdomein radiologie en nucleaire geneeskunde is het geen verplichting om een interne fysicus aan te werven. Dat zou voor de velen ook niet haalbaar zijn.

Deze wetgeving laat de exploitant namelijk vrij om te bepalen hoe hij zijn medische stralingsfysica wil organiseren. De dienst maakt altijd deel uit van de organisatie van de exploitant, maar deze laatste heeft wel de keuze om ofwel interne deskundigen aan te werven, ofwel externe deskundigen aan te duiden voor de uitvoering van bepaalde taken medische stralingsfysica.

Nog meer details over de op te richten dienst kan u hier terugvinden.

Verandering wetgeving dienst medische fysica >

Uitbesteden mag dus en u kan hiervoor beroep doen op het ervaren team van 32 professionals met 16 erkende stralingsfysici bij Vinçotte Controlatom.

Al onze deskundigen houden hun kennis steeds op peil door o.a. deelname aan verschillende werkgroepen. Daarnaast delen wij alle opgedane kennis en ervaring onderling. Voor u als exploitant is dit een enorm voordeel: zelfs al heeft de fysicus die bij u langskomt niet altijd meteen een pasklaar antwoord op al uw vragen of problemen, onze mensen worden ondersteund door een team van experten met een uitgebreide vakkennis op verschillende domeinen. Op deze manier doet u dus steeds beroep op ons volledige team van ervaren fysici en voorkomt u problemen die wij zien bij andere exploitanten.

Waarom zou u dit uitbesteden? #

Het is dan onze taak om ervoor te zorgen dat u steeds in orde bent met deze wetgeving en onze deskundigen zullen u met alle plezier hierin bijstaan.

Een ervaren expert is altijd beschikbaar, ook buiten de uren. #

Door ons uitgebreide team van erkende experten kunnen wij u garanderen dat er steeds een expert beschikbaar is en dat u zelfs in onvoorziene omstandigheden steeds geholpen kan worden, denk bijvoorbeeld aan een onvoorziene indienststelling of een bestraling van een zwangere vrouw.

Geniet van de digitale voordelen van Vinçotte Controlatom #

Digitale rapportering #

Na elk bezoek, elke studie, ... stelt uw expert een gedetailleerd en volledig verslag op met zijn opmerkingen en bevindingen. Al onze rapporten worden aangemaakt en verzameld in onze database. Na ondertekening wordt het rapport vanuit deze (digitale) database naar u toegestuurd.

Volledig vernieuwde en interactieve online portal: CAP #

Alle informatie over onze bezoeken kan u daarnaast raadplegen op onze portaalsite. U kan zelf bepalen wie van uw organisatie toegang heeft tot deze handige tool. U kan hier een overzicht van al onze rapporten terugvinden en indien er een nieuw rapport beschikbaar is, worden de betrokken personen automatisch per e-mail op de hoogte gebracht en kunnen zij het rapport downloaden.

Om de coördinerende rol van de diensthoofden makkelijker te maken, hebben wij dit portaal uitgebreid en kan u hier vanaf nu ook de gemaakte afspraken terugvinden. Daarnaast vindt u hier ook alle openstaande actiepunten terug en is het bovendien ook mogelijk om uw feedback te geven op alle opmerkingen uit dit verslag. Zo bewaart u een beter overzicht en geraken de actiepunten sneller opgelost. Meer informatie kan u hier terugvinden.

Automatische upload fysieke inventaris rapportering #

Het doorsturen van de fysieke inventaris gebeurt iedere dag volledig automatisch.

U dient zich dus niet bezig te houden met de administratieve lasten en kosten die verbonden zijn aan het doorsturen hiervan.

Indien de stralingsfysica en de fysische controle door Vinçotte Controlatom worden uitgevoerd, worden de gegevens verbonden aan deze bezoeken en worden dagelijks automatisch doorgestuurd naar het FANC. Op deze manier moet u dus niet na iedere controle (stralingsfysica of fysische controle) een Excel bestand doorsturen waarin de gegevens van de inspectie werden aangepast (bijvoorbeeld: datum van de controle, P-nummer van de deskundige, resultaat van de controle, …).

E-learning #

Vinçotte Controlatom zet volledig in op het ontwikkelen en uitbreiden van een 100% digitaal opleidingspakket dat aan al uw noden voldoet. De brede expertise binnen ons bedrijf laat immers toe om u ondersteuning te bieden voor elk aspect van het gebruik van ioniserende straling. Hierbij voorzien we natuurlijk opleidingen om u op de goede weg te zetten, aangaande het opstarten van uw interne dienst fysische controle en het opleiden van uw agenten stralingsbescherming (RPO’s). We gaan echter verder dan dat en richten ons ook op opleidingen in het kader van de permanente vorming van al uw erkende medewerkers.

Vinçotte Controlatom heeft voldoende in-house expertise om een brede waaier aan opleidingen te voorzien, zo kan u zich nu al inschrijven voor de basis en aanvullende opleiding Agent Stralingsbescherming (RPO) en voor de permanente vorming voor gemachtigden in de radiologie, connexisten en radiologen. Een overzicht van onze bestaande opleidingen kan u hier terugvinden.

We zitten ook niet stil en hebben al een aantal opleidingen in het vooruitzicht, zoals de permanente vorming Agent Stralingsbescherming, de jaarlijkse opleiding stralingsbescherming voor blootgestelde werknemers (art.25) en een uitgebreider aanbod voor permanente vorming in de medische sector.

Indien u meer praktische informatie over al onze geplande opleidingen wenst, klik dan hier.

U hoeft dus niemand aan te werven. Vaak is dat ook duurder en u moet back-ups voorzien voor ziekten, vakantie etc. De experten van Vinçotte Controlatom nemen deze taak graag van u over.

Contact >