Menu

Sluiten

Keuring zonnepanelen

Hebt u uw fotovoltaïsche installatie met zonnepanelen gerenoveerd of er grote veranderingen aan aangebracht? Wenst u een periodiek nazicht (verplicht om de 25 jaar) te laten uitvoeren ?

Een nieuwe fotovoltaïsche installatie of elke uitbreiding of wijziging ervan moet worden onderworpen aan een gelijkvormigheidskeuring door een erkende instelling. Vertrouw op Vinçotte, marktleider in België en bestel uw AREI-keuring in een paar klikken!

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige investeringspremie van de netbeheerder Fluvius voor zonnepanelen. Meer informatie over deze nieuwe premie voor zonnepanelen vanaf 2021 kan u hier terugvinden.

Omschrijving van de dienst

Dankzij de aansluiting van een fotovoltaïsche installatie aan de elektrische installatie van uw huis, kunt u groene energie produceren. Voor zonnepanelen wordt ook de benaming PV-panelen gebruikt (van het Engelse PhotoVoltaic). Huishoudelijke fotovoltaïsche installaties werken op laagspanning met een vermogen van ≤ 10 kVA.

De AREI-keuring van een installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen is verplicht in de drie gewesten van het land.

Waarom beroep doen op Vinçotte?

Vinçotte controleert al fotovoltaïsche zonnepanelen sinds de allereerste installaties in België. Zowel op het vlak van elektrische veiligheid als brandveiligheid, vereisen deze installaties een uiterst zorgvuldige controle die wordt uitgevoerd door professionals met een doorgedreven kennis ter zake. De experts van Vinçotte staan tot uw dienst om uw veiligheid te garanderen.

Hoe verloopt de AREI-keuring?

Tijdens de visuele controle, kijken onze experts de volgende elementen na:

 • De uitvoering van de elektrische installatie in overeenstemming met de schema’s en plannen
 • De aansluiting van de fotovoltaïsche installatie via een aparte stroomkring
 • De aanwezigheid van minstens één differentieelschakelaar (ook verliesstroomschakelaar of aardlekschakelaar genoemd) van 300 mA aan het begin van de installatie
 • De aanwezigheid van minstens één differentieelschakelaar van het type A aan het begin van de fotovoltaïsche installatie (deze verliesstroomschakelaar mag dezelfde zijn als diegene vermeld in het vorige punt)
 • De bescherming tegen overstroom evenals tegen elektrische schokken bij rechtstreeks of onrechtstreeks contact
 • De plaatsbepaling van de gelijkstroomgeleiders (DC) en actieve wisselstroomgeleiders (AC)
 • De plaatsbepaling of identificatie van de stroomkringen, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen, enz.
 • De aanwezigheid en de afstemming van de beschermingsgeleiders*
 • De aanwezigheid van de duidelijk zichtbare waarschuwingsborden met de volgende vermeldingen:
  “Niet ontkoppelen onder stroom", “Elektrische installatie permanent onder spanning”.

*Het metalen kader van de PV-modules en hun structuur moeten geaard zijn met een beschermingsgeleider waarvan de sectie minstens gelijk is aan die van de beschermingsgeleider van de wisselstroomvoeding (AC) met een minimale sectie van:

 • 2,5 mm² als deze een mechanische beveiliging heeft
 • 4 mm² als deze geen mechanische beveiliging heeft

Onze experts voeren de volgende metingen en tests uit:

 • Meting van de continuïteit van de beschermingsgeleiders van de fotovoltaïsche installatie
 • Meting van de isolatieweerstand van de elektrische installatie (AC- of wisselstroomgedeelte)
 • Meting van de aardverspreidingsweerstand
 • Controle van de werking van de differentieelschakelaar door gebruik te maken van hun testknoppen en door het creëren van foutstroom
 • Nazicht van de activering van de automatische uitschakeling (in minder dan 5 seconden) bij gebrek aan spanning op het netwerk

Wat moet u voorzien?

De fotovoltaïsche installatie moet vrij toegankelijk zijn tijdens de duur van de keuring.

Ook alle ruimten, energiemeters, de elektrische uitrusting (stopcontacten, schakelaars, enz.) en de verdeelborden moeten toegankelijk zijn.

Onze experts kijken de volgende documenten na:

 • De schema’s van de elektrische installatie in drie exemplaren, gedagtekend en getekend door de eigenaar en de installateur of de persoon die de installatie heeft uitgevoerd (eendraadsschema en plaatsingsschema)
 • De EAN-code die als identificatie dient voor de aansluiting van de elektrische installatie op het netwerk. U vindt ze op uw factuur (of de offerte voor aansluiting van de netwerkbeheerder)
 • De kenmerken van de installatie (de nominale spanning, de nominale stroom). U moet ook de plaats van de aardingsonderbreker kunnen tonen
 • De documenten die de veiligheidsgarantie bewijzen van de elektrische uitrusting die voor de fotovoltaïsche installatie is gebruikt:
  • De gebruikshandleidingen van de installatie (werking en onderhoud)
  • De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de reparatie of het onderhoud van de installatie en tot zijn gebruik
  • De technische referenties en kenmerken van het geplaatste materiaal (merk, model, vermogen, enz.)
  • De eventueel in te vullen documenten in het kader van een Gewestelijke Premie

Wat u mag verwachten:

Na de controles en metingen ontvangt u een verslag van de keuring. U moet dit document voorleggen aan de netwerkbeheerder evenals aan:

 • De CWAPE (Commission Wallonne Pour l'Energie), www.cwape.be, voor Wallonië
 • BRUGEL (BRUssel Gas ELektriciteit), www.brugel.be, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt), www.vreg.be, voor Vlaanderen

Indien wij tijdens ons bezoek geen verslag met positief besluit kunnen opstellen, dan is een nieuwe keuring verplicht nadat de gelijkvormigheid van de installatie in orde is gebracht.

Wat is in de prijs inbegrepen?

De hierboven vermelde prijs stemt overeen met de keuring van één eengezinswoning of één appartement met één meter en één of twee elektrische zekeringskasten.

Hiervoor moet de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn. Zij moet afgewerkt zijn, klaar voor keuring en de elektrische schema’s moeten aanwezig zijn.

Voor ander vastgoed zoals een grote villa, kasteel, herenhuis met meerdere wooneenheden, een woonblok samengesteld uit meerdere appartementen, enz., geldt een specifieke prijs die u via ons formulier kunt aanvragen.

Meer info

Testimonials

 • Ik had dringend het EPC verslag nodig voor het verkopen van mijn woning. Na een kort telefoontje met uw medewerker heb ik dat rapport dezelfde dag nog gekregen ondanks het feit dat hij daarvoor tot 23.30u heeft moeten werken. Super service!!!
  Kim, Antwerpen
 • Ik heb zojuist een uiterst vriendelijke adviseur gehad en zij heeft mij uitstekend advies gegeven. Het is uiterst zeldzaam iemand tegen te komen met zoveel deskundigheid en professionaliteit. Goed gedaan en dank u
  Carine Crickx,

Laatst door u bekeken

Terug naar boven

Mijn winkelmandje

Sluiten

Nog geen keuringen in winkelmandje