Menu

Sluiten

Keuring laadpaal - HoReCa & kleine onderneming

U wenst een laadpaal toe te voegen aan uw elektrische installatie

Momenteel biedt de technologie verschillende technische oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Er zijn verschillende oplaadmethoden op de markt. De laadpalen van vandaag zijn onder te verdelen in 4 groepen en dit volgens de oplaadmodi. Naast de verschillende type stekkers ( afhankelijk van het voertuig) wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen type laadpalen/eenheden inzake het opladen van elektrische voertuigen. De laadpalen zijn in te delen bij “Mode 3” wat impliceert dat de laadpaal permanent verbonden is met het openbaar distributienet ( AC verdeelnet), controle en beveiligingstoestel is ingebouwd in de laadpaal zelf.

Deze laadpalen zijn voorzien van de modernste electronica. De nieuwe en bestaande elektrische installaties waarop zij worden aangesloten, moeten afgestemd zijn om de bescherming van personen en goederen te waarborgen. In bepaalde situaties kan dit aanleiding geven tot aanpassingen op de bestaande installatie. De uitbreiding van uw elektrische installatie met een stroombaan (stroomkring) wordt beschouwd als een belangrijke uitbreiding. Daarom zijn de bepalingen van het nieuw AREI KB van 08/09/2019 - Boek 1 van toepassing en moet een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname uitgevoerd worden voordat de laadpaal in gebruik wordt genomen.

Hoe werkt de controle?  

Deze beschrijving is van toepassing voor controle van een laadpaal voor een handelszaak, een toeristische accommodatie of een commerciële activiteit die door een DNB-meter wordt geleverd (voor alle andere installaties of die door een hoogspanningscabine worden geleverd, gelden andere normen) en die zijn van hetzelfde als een huishoudelijke thuislaadpaal. Toch zijn er belangrijke verschillen bij de controle van een thuislaadpaal bij u thuis of bij uw horeca of kleine onderneming. De controle omvat de volgende punten:

1. Alvorens met de inspectie te beginnen, worden de documenten en technische documentatie van de fabrikant geraadpleegd.

2. Administratieve controle:

Het elektrische dossier moet de volgende documenten bevatten:
- Het ééndraads- en de situatieschema van de te inspecteren elektrische installatie.
- De aanwezigheid van de installatie- en veiligheidsinstructies van de fabrikant voor laadpaal en zijn onderdelen.
- De EU-conformiteitsverklaring(en) van de laadpaal en zijn onderdelen die er betrekking op hebben.
- Het situatieschema van de elektrische installatie
- Het evacuatieplan
- Het situatieschema van de aarding
- Het plan uitwendige invloeden
- Indien van toepassing dienen de punten 1 tot 4 aangevuld te worden met een zoneringsplan, een zoneringsdossier, een lijst van de evacuatiewegen en lokalen met een moeilijke evacuatiemogelijkheid, plannen en lijsten van veiligheidsinstallaties en kritische installaties.

De controle van het elektrische dossier, de plaatsing van het oplaadpunt overeenkomstig het beoogde gebruik (d.w.z. overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant) en de compatibiliteit van de geïnstalleerde apparatuur maken ook deel uit van onze inspectie.

3. Visuele controle :

Onze inspecteur controleert visueel:
- of de documenten overeenstemmen met de werkelijkheid
- de aanwezigheid van de verplichte markeringen van de verschillende onderdelen
- naleving van de aanwijzingen van de fabrikant betreffende het gebruik van het oplaadpunt, zoals installatie, ventilatievoorwaarden, plaatsing van de noodzakelijke beschermingsinrichting(en), … .
- de juiste keuze en doorsnede van kabels en leidingen.
- of de voor het laadpaal gekozen locatie beantwoordt aan de te verwachten externe invloeden.
- de toegankelijkheid van de oplaadpaal.
- de aanwezigheid van differentieelstroominrichtingen (type A, B, 6mA DC component, ...).
- de aanwezigheid van zichtbare schade aan de elektrische installatie.
- de juiste keuze van het vast elektrisch materiaal, de installatie en de montage ervan.
- de gevolgen van deze uitbreiding voor de bestaande installatie.

4. Controle door meting:

Onze inspecteur meet ter plaatse de volgende zaken:

- de aardcontinuïteit
- de verspreidingsweerstand van de aardverbinding
- isolatiemetingen.

5. Controle door beproeving:

Onze inspecteur voert de volgende handelingen uit:

- controle van de werking van de differentieelstroominrichting door het indrukken van de testknop
- de drempel en de uitschakeltijd van de differentieelinrichting door meting van de foutlus.

Wat moet u voorzien ?

1. het ééndraadsschema van de elektrische installatie
2. het implantingsplan van het elektrisch bord en laadpaal.
3. de aanwezigheid van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant
4. de EAN-code die de elektrische installatie-aansluiting identificeert. Deze code wordt vermeld op de factuur van de energieleverancier. EAN staat voor "European Article Numbering" en is een 18-cijferige code.
5. Het evacuatieplan
6. Het situatieschema van de aarding
7. Het plan uitwendige invloeden
8. Indien van toepassing dienen de punten 1 tot 4 aangevuld te worden met een zoneringsplan, een zoneringsdossier, een lijst van de evacuatiewegen en lokalen met een moeilijke evacuatie-mogelijkheid, plannen en lijsten van veiligheidsinstallaties en kritische installaties.

Wat ontvangt u ?

Na het keuringsbezoek en na betaling, ontvangt u een positief of negatief keuringsattest waarin de eventuele inbreuken of opmerkingen weergegeven worden.

Zodra de inspectie is voltooid en er geen inbreuken zijn vastgesteld, zal de inspecteur u een conformiteitsrapport overhandigen. Dit conformiteitsrapport is 25 jaar geldig en u mag meteen de laadpaal in gebruik nemen.

Als er inbreuken zijn vastgesteld, wordt de installatie niet-conform verklaard en moet er een nieuwe inspectie (herkeuring) worden uitgevoerd nadat de werkzaamheden om de inbreuken weg te werken zijn voltooid. De laadpaal kan dan voorlopig nog niet in gebruik worden genomen.
Deze herkeuring moet door hetzelfde E.O. ( Erkend Organisme) worden uitgevoerd die het gelijkvormigheidsonderzoek heeft uitgevoerd.

Wat is inbegrepen in de prijs ?

De aangegeven prijs komt overeen met de volledige controle van de laadpaal zoals hierboven beschreven in Horeca, kleine onderneming, handelszaak, toeristische accommodatie of andere commerciële activiteit die door een DNB-meter wordt geleverd. Voor controle van laadpalen in andere installaties of die door een hoogspanningscabine worden geleverd, geldt een specifieke prijs die u hier kan aanvragen. Selecteer "duurzaamheid" services voor laadpalen en we komen zo snel mogelijk bij u terug met de prijs voor de controle.

Belangrijke opmerking

De elektrische installatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Deze moet afgewerkt zijn, klaar voor inspectie en het elektrisch dossier moet aanwezig zijn.

Testimonials

  • Ik had dringend het EPC verslag nodig voor het verkopen van mijn woning. Na een kort telefoontje met uw medewerker heb ik dat rapport dezelfde dag nog gekregen ondanks het feit dat hij daarvoor tot 23.30u heeft moeten werken. Super service!!!
    Kim, Antwerpen
  • Ik heb zojuist een uiterst vriendelijke adviseur gehad en zij heeft mij uitstekend advies gegeven. Het is uiterst zeldzaam iemand tegen te komen met zoveel deskundigheid en professionaliteit. Goed gedaan en dank u
    Carine Crickx,

Laatst door u bekeken

Terug naar boven

Mijn winkelmandje

Sluiten

Nog geen keuringen in winkelmandje