Menu

Sluiten

Keuring elektrische installatie - B&B

U wenst uw elektrische installatie van uw B&B te laten keuren? Vertrouw op Vinçotte en bestel uw keuring in enkele klikken!

De keuring van deze elektrische installaties is verplicht om de 5 jaar. Merk op dat een kortere periodiciteit kan opgelegd worden door de lokale brandweer of gemeente.

Hoe werkt de controle?  

Tijdens zijn bezoek voert de inspecteur van Vinçotte de controle uit in 4 stappen:

 1. Administratieve controle: verificatie van uw eendraadsschema’s en plannen (evacuatieplannen, plan uitwendige invloeden, situatieschema’s, …)
 2. Visuele controle: de inspecteur controleert of de schema's overeenstemmen met de werkelijkheid en ziet er tevens op toe dat de installatie en de elektrische uitrusting op de juiste wijze worden gebruikt.
 3. Testcontroles: differentiële inrichtingen worden getest.
 4. Metingen : onze inspecteur voert metingen uit van de aardings-, isolatie- en continuïteitsmaatregelen.  

Wat moet u voorzien? 

 1. Het ééndraadsschema van de elektrische installatie
 2. Het situatieschema van de elektrische installatie
 3. Het evacuatieplan
 4. Het situatieschema van de aarding
 5. Het plan uitwendige invloeden
 6. Indien van toepassing dienen de punten 1 tot 4 aangevuld te worden met een zoneringsplan, een zoneringsdossier, een lijst van de evacuatiewegen en lokalen met een moeilijke evacuatiemogelijkheid, plannen en lijsten van veiligheidsinstallaties en kritische installaties.
 7. De EAN-code die als identificatie dient voor de aansluiting van de elektrische installatie op het netwerk. U vindt ze op uw elektriciteitsfactuur. EAN staat voor ‘European Article Numbering’ en is een code van 18 cijfers. De EAN-code is niet vereist bij een gelijkvormigheidskeuring

Wat ontvangt u?

Na het keuringsbezoek en na betaling, ontvangt u een positief of negatief keuringsattest waarin de eventuele inbreuken of aandachtspunten worden uitgelegd.

Wat is in de prijs inbegrepen?

De hierboven vermelde prijs stemt overeen met de keuring van één handelszaak met één meter en één of twee elektrische zekeringskasten met maximum 20 kringen in totaal. Hiervoor moet de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn. Zij moet afgewerkt zijn, klaar voor keuring en de elektrische schema’s moeten aanwezig zijn.

Voor andere handelszaken met bijvoorbeeld een hoogspanningscabine of meer borden en kringen geldt een specifieke prijs die u via ons formulier kunt aanvragen.

Testimonials

 • Duizend maal bedankt voor uw snelheid! Ik heb het document deze morgen al naar de notaris kunnen sturen waardoor alles veel sneller kan gaan nu. Het was een waar genoegen om op u een beroep te doen.
  Corinne, Antwerpen
 • Ik stuur u dit mailtje om u te bedanken voor uw professionaliteit en vriendelijkheid. U was zo snel weg waardoor ik geen tijd meer had om het u persoonlijk te zeggen. Bij deze dus…
  Bram, Temse

Laatst door u bekeken

Terug naar boven

Mijn winkelmandje

Sluiten

Nog geen keuringen in winkelmandje