Menu

Sluiten

Controlebezoek - periodieke keuring elektrische installatie

Is het 25 jaar geleden dat de elektrische installatie in uw woning gekeurd werd? Dan is het nu tijd voor een controlebezoek zoals door de overheid verplicht in het KB van 8 september 2019 om de veiligheid van u, uw medebewoners en uw woning te garanderen.

Vermijd het risico op elektrocutie of woningbrand en bestel nu meteen!

Omdat er na 25 jaar defecten kunnen optreden in uw elektrische installatie verplicht de overheid een controlebezoek (ook wel periodieke keuring genoemd) elke 25 jaar. Niet-conforme installaties vormen immers de bron van honderden gevallen van woningbrand en elektrocutie in België. Een installatie die 25 jaar geleden in orde was, is dat mogelijk nu niet meer. Volgens onderzoek dat in de buurlanden is uitgevoerd, ontstaan 15 tot 25 % van de ongevallen in de woning door niet-gelijkvormigheid of door een slechte bediening van elektrische installaties of apparaten. De gevaren zijn eens zo groot in woningen waar kinderen aanwezig zijn. De wet (AREI Boek 1, artikel 6.5) verplicht daarom particulieren om hun huishoudelijke installatie elke 25 jaar periodiek te laten keuren voor alle installaties van na 1981 - voor installaties die voor 1981 zijn geplaatst, zijn periodieke controles niet verplicht indien de installatie geen aanzienlijke uitbreiding heeft ondergaan.

Hoe werkt de controle?  

Tijdens zijn bezoek voert de inspecteur van Vinçotte de controle uit in 4 stappen:

 1. Administratieve controle: verificatie van uw diagrammen
 2. Visuele controle: de inspecteur controleert of de schema's overeenstemmen met de werkelijkheid en ziet er tevens op toe dat de installatie en de elektrische uitrusting op de juiste wijze worden gebruikt.
 3. Testcontroles: differentiële inrichtingen worden getest.
 4. Controle op maat: onze inspecteur voert metingen uit van de aardings-, isolatie- en continuïteitsmaatregelen.  

Wat moet u voorzien? 

 1. Het eendraadsschema van de elektrische installatie
 2. Het situatieschema van de elektrische installatie
 3. De EAN-code die als identificatie dient voor de aansluiting van de elektrische installatie op het netwerk. U vindt ze op uw elektriciteitsfactuur. EAN staat voor ‘European Article Numbering’ en is een code van 18 cijfers. De EAN-code is niet vereist bij een gelijkvormigheidskeuring

Wat ontvangt u?

Na het keuringsbezoek en na betaling, ontvangt u een positief of negatief keuringsattest waarin de eventuele inbreuken of aandachtspunten worden uitgelegd.

Wat is in de prijs inbegrepen?

De hierboven vermelde prijs stemt overeen met de keuring van één eengezinswoning of één appartement met één meter en één of twee elektrische zekeringskasten.
Hiervoor moet de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn. Zij moet afgewerkt zijn, klaar voor keuring en de elektrische schema’s moeten aanwezig zijn.

Voor ander vastgoed zoals een grote villa, kasteel, herenhuis met meerdere wooneenheden, een woonblok samengesteld uit meerdere appartementen, enz., geldt een specifieke prijs die u via ons formulier kunt aanvragen.

Testimonials

 • Duizend maal bedankt voor uw snelheid! Ik heb het document deze morgen al naar de notaris kunnen sturen waardoor alles veel sneller kan gaan nu. Het was een waar genoegen om op u een beroep te doen.
  Corinne, Antwerpen
 • Ik stuur u dit mailtje om u te bedanken voor uw professionaliteit en vriendelijkheid. U was zo snel weg waardoor ik geen tijd meer had om het u persoonlijk te zeggen. Bij deze dus…
  Bram, Temse

Laatst door u bekeken

Terug naar boven

Mijn winkelmandje

Sluiten

Nog geen keuringen in winkelmandje