Menu

Sluiten

CertIBeau - water certificaat Wallonië

CertIBEau is de certificatie van WATER (installaties) van gebouwen gelegen in het Waals gewest.

Het betreft de drinkbaarwaterinstallaties en de waterzuivering van het betreffende gebouw.

Sinds 1 juni 2021 moeten alle nieuwe drinkwateraansluitingen verplicht door een erkend deskundige gecontroleerd worden om een CertIBeau certificatieuit te voeren.

Ingeval van overdracht van een onroerend goed (aankoop / verkoop) is een CERTIBEau niet verplicht. Niettegenstaande kan het wel een toegevoegde waarde betekenen aan het gebouw als wordt aangetoond dat het conform is met de Water Code.

Wanneer een CertIBeau laten uitvoeren?

Na afwerking van de ganse binneninstallatie (inclusief plaatsing van kranen en toiletten) en nadat vuilwater- en regenwaterafvoer werd gerealiseerd.

Een CertIBEau wordt uitgevoerd per waterteller.

Definitieve aansluiting :

Indien de installatie conform wordt bevonden, levert de deskundige een conform CERTIBEau attest (eventueel met aanbevelingen) af, en wordt er over gegaan tot de indienststelling van de installatie door het wegnemen van de verzegeling van de hoofdafsluiter van de nieuwe installatie.

Tijdens de keuring :

Vrije toegang tot de installatie is noodzakelijk.

De aanwezigheid van de eigenaar of zijn afgevaardigde is noodzakelijk aangezien hij actief dient deel te nemen aan de keuring (bijvoorbeeld water laten lopen, …).

Op het moment van de keuring dient de aanvrager alle documenten nodig om de CertIBeau te kunnen uitvoeren, ter beschikking van de deskundige te houden zoals de as build plannen van het gebouw met inbegrip van de onderdelen van de drinkwatertoevoer en de afvoer en behandeling van vuilwater, de referenties en aanvaardingen van de kranen (en/of terugslagkleppen, …) spoelbakken van toiletten, … .

In functie van het type van afvalwaterbehandeling, dienen onder andere volgende documenten voorgelegd te worden :

 • Ingeval van een gemeenschappelijk afvalwaterbehandelingssysteem : de toelating tot aansluiting (of in voorkomend geval de afwijking om aan te sluiten op de bestaande riolering en de milieuvergunning voor het individuele afvalwater behandelingssysteem, … .
 • In geval van een individuele afvalwaterbehandelingssysteem : de melding aan het gemeentebestuur of de milieuvergunning van het individueel behandelingssysteem (of in voorkomend geval de vrijstelling om een individueel afvalwater behandelingssysteem te plaatsen, de vrijstelling om een septische put te plaatsen en de bijhorende voorwaarden).

Geldigheidsperiode van een CertIBeau ?

Een CertIBEau blijft geldig tot er een belangrijke wijziging aan de waterinstallatie wordt aangebracht of aan de afvoer van de vuilwaterafvoer of het individuele afvalwater behandelingssysteem.

Hierna enkele voorbeelden van belangrijke wijzigingen die aanleiding geven tot het opstellen van een nieuw CertIBEau :

 • Elke aanpassing die een nieuwe terugslagklep vereist;
 • Het toevoegen van een tweedewatercircuit dat minstens één afname punt, binnen of buiten, voedt;
 • Het toevoegen van een waterbehandelingssysteem;
 • Plaatsing van elke nieuwe warmwatervoorziening, warmtepomp, zonneboiler, verwarming van een zwembad of een drukverhogingsinstallatie;
 • Het toevoegen of aanpassen van een brandbestrijdingsinstallatie gevoed door een privé waterverdeelinstallatie;
 • Aanpassing van het verwijderen van afvalwater, met inbegrip van regenwater en gezuiverd afvalwater;
 • Plaatsen van een individuele afvalwater behandelingssysteem;

Wenst u meer informatie?

Ontdek hier de "vidéos explicatives" over CertIBEau

Wat is in de prijs inbegrepen?

De prijs omvat de controle van een ééngezinswoning of appartement dat dient aangesloten te worden op een waterteller.

Voor ander vastgoed zoals een grote villa, kasteel, herenhuis met meerdere wooneenheden, een woonblok samengesteld uit meerdere appartementen, enz., geldt een specifieke prijs die u via ons formulier kunt aanvragen.

Testimonials

 • Ik had dringend het EPC verslag nodig voor het verkopen van mijn woning. Na een kort telefoontje met uw medewerker heb ik dat rapport dezelfde dag nog gekregen ondanks het feit dat hij daarvoor tot 23.30u heeft moeten werken. Super service!!!
  Kim, Antwerpen
 • Ik heb zojuist een uiterst vriendelijke adviseur gehad en zij heeft mij uitstekend advies gegeven. Het is uiterst zeldzaam iemand tegen te komen met zoveel deskundigheid en professionaliteit. Goed gedaan en dank u
  Carine Crickx,

Laatst door u bekeken

Terug naar boven

Mijn winkelmandje

Sluiten

Nog geen keuringen in winkelmandje