Autocontrolesysteem in de slagerij

Sinds 1 januari 2005 zijn alle operatoren onderworpen aan autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht. Door deze drie pijlers na te leven, wordt gegarandeerd dat de producten die op de markt komen veilig zijn.

Kent u alle wettelijke regels die van toepassing zijn op het vlees dat aan de eindverbruiker wordt verkocht?

De sectorgids G-003 legt procedures en registraties op voor de veiligheid, de kwaliteit en de traceerbaarheid. Brengt u die in de praktijk?

Als certificatie-instelling die erkend is door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) voert Vinçotte Agrifood inspecties uit in de distributiesector. Wij leveren inspectiecertificaten voor autocontrole af, net als de smiley. Dat is een zelfklever voor handelszaken die hun producten leveren aan de eindverbruiker.

Afhankelijk van uw activiteiten en bijkomende verwerkingsateliers (slagerij, bakkerij, horeca) evalueren onze bevoegde inspecteurs uw systeem, werkwijzen, infrastructuur en apparatuur.

Na een positieve inspectie:

  • ontvangt u een gedetailleerd verslag waarmee u de voedselveiligheid in uw handelszaak nog beter in goede banen kunt leiden
  • ontvangt u een certificaat
  • ontvangt u een smiley die uw klant geruststelt dat u voldoet aan de vereisten inzake voedselveiligheid en traceerbaarheid
  • voert Vinçotte de validering van de audit in de databank van het FAVV in, waardoor u minder vaak inspecteurs over de vloer krijgt

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne http://www.favv.be/autocontrole-nl/

Normen en standaarden

Gidsen voor autocontrole voor de invoering van een autocontrolesysteem in de sector van de distributie aan de eindverbruiker:

  • Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren (G-007)
  • Gids voor de autocontrole in de slagerij (G-003)
  • Slagerijen
  • Supermarkten met een slagerijafdeling
  • Kleinhandelszaken met een slagerijafdeling

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.