U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Endoscopie - Visuele inspectie van afstand

De visuele inspectie van op afstand is een visuele monitoringstechniek waarmee ontoegankelijke oppervlakken indirect geïnspecteerd kunnen worden. De techniek wordt als een belangrijke troef beschouwd, omdat quasi elke controle met een visuele inspectie begint. Dit soort van controle wordt gebruikt voor het onderzoeken van buizen, klepafsluiters, ventilatiekokers, schachten, schoorstenen, tanks, turbineschoepen en tal van andere inrichtingen met open volumes die niet rechtstreeks bekeken kunnen worden.

De externe aanblik van een onderdeel kan ons immers essentiële informatie verschaffen over de staat waarin het stuk in kwestie zich bevindt:

 • Duidelijke gebreken (zoals kreuken, barsten, slijtage, corrosie, scheuren, ...).
 • Verborgen onderliggende defecten die langs buiten voor een onregelmatigheid zorgen, kunnen op een groter probleem aan de binnenkant wijzen.
 • Opteer voor de meest geschikte NDT-techniek voor een grondig onderzoek.
 • Bepaal de beperkingen van andere geselecteerde NDT-technieken (toegang, staat van het oppervlak, enz.).

Opleiding en ervaring van de controleur zijn erg belangrijk

De specialisten bij Vinçotte hebben de vereiste opleidingen genoten en zijn specifiek gecertificeerd voor het verrichten van het visuele onderzoek. Wanneer de grenzen voor een traditionele directe controle met het blote oog bereikt zijn omwille van de plaats van het te inspecteren oppervlak, moeten er aangepaste optische instrumenten ingezet worden (stijve endoscoop, flexibele buis, videocamera, ...).

Op die manier kunnen de specialisten de inspectie op het videoscherm van het apparaat volgen en, indien nodig, foto's nemen en/of videobeelden maken. Dit als hulpmiddel voor de documentatie of nauwgezette opvolging van de inspectie.

Uitvoering

Om dit type van controle correct te kunnen verrichten, is het van essentieel belang dat vooraf duidelijk de doelstelling bepaald wordt, die met de specifieke inspectie beoogd wordt. Eerst moeten de specialisten over de nodige informatie kunnen beschikken in verband met de vorm van het stuk, de toegankelijkheid ervan en de omstandigheden waarin het onderzoek dient plaats te vinden. Endoscopen bestaan namelijk uit een stijve of soepele kabel waarvan de lengte en de diameter kan variëren (afhankelijk van het gebruikte type van accessoire), met aan het uiteinde een lens.

Beperkingen

 • Bij een interne geometrische configuratie met een erg kleine diameter of een bijzonder complexe structuur
 • In een troebel medium (vuil water, stoom, stof, ...)
 • Onder hoge temperaturen waardoor er specifieke accessoires gebruikt moeten worden en er erg korte interventietermijnen gelden
 • Op plaatsen met hoge niveaus van ioniserende straling

Toepassingen

Deze controle is bestemd voor elke onderneming die haar installaties aan een visuele inspectie wil onderwerpen. Het onderzoek zelf wordt gebruikt voor het opsporen van oppervlaktedefecten, zoals corrosie, erosie, ...

Voorbeeld voor visuele inspecties van lassen (volgens de norm EN 25817): basismateriaal, lasvoorbereiding, lasproces, afmetingscontrole, oppervlakte- inspectie, enz.

Op grond van onze uitgebreide ervaring kunnen wij in veel gevallen het volgende bieden:

 • Adviesverlening aan de klant over uit te voeren controleprogramma's bij het verrichten van bouwwerken en bij exploitatie (periodieke studies)
 • Onderzoek bij de levering van nieuwe stukken
 • Op basis van de tijdens de visuele inspectie verrichte vaststellingen: voorstellen voor bijkomende - en niet-destructieve of destructieve - controles bij bouwwerken (bv. trektest, hardheidstest, buigtest, impactkrachttest) en tijdens exploitaties (bv. replica voor de detectie van intergranulaire corrosie)
 • Enz.

De inspectie vindt plaats volgens de eisen van relevante ASME-, Europese en internationale standaarden en normen (ASME III, ASME V, ASME XI, EN 970, ISO 5817, diverse ASTM-standaarden).

Niet alleen de kerncentrales en traditionele elektriciteitscentrales, stoomturbines, gasturbines en warmtekrachtkoppelingsinstallaties, maar ook de olie- & gassector, de farmaceutische sector, enz.

En verder, alle inrichtingen waarvan er laswerk geïnspecteerd moet worden, opsporing van lekken en controle van de structurele integriteit van pijpleidingen en onderdelen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.