U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Elektrische uitrusting van machines

Een elektrisch aangedreven machine moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle risico’s tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De specifieke risico’s bij het gebruik van elektrische sturing zijn elektrocutie en brandgevaar.

Vinçotte-experten staan u bij om de veiligheid en de conformiteit van uw machines te beoordelen en te optimaliseren.

Meer over controle van elektrische uitrusting van machines:

Machines dienen zodanig te worden uitgerust dat rechtstreekse aanraking met stroomvoerende geleiders of geleidende onderdelen die gewoonlijk onder spanning staan, wordt voorkomen. U moet ook gevaren voorkomen die ontstaan door onrechtstreekse aanraking met een massa of een geleidend onderdeel dat toevallig onder spanning staat.

Aangezien de oorzaken van gevaren en daarmee ook de technische maatregelen ter voorkoming van die gevaren zeer verschillend kunnen zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende types van veiligheid, bijvoorbeeld door de oorzaken van mogelijke gevaren aan te geven.

Wanneer een fabrikant een machine op de markt brengt, moet die voldoen aan de Europese Machinerichtlijn. De Europese Machinerichtlijn bevat eisen en aanbevelingen met betrekking tot de elektrische uitrusting van machines om te komen tot:

 • veiligheid van personen en eigendommen;
 • consistentie in de besturingsopdrachten;
 • onderhoud dat eenvoudig kan worden uitgevoerd.

Om aan de fundamentele eisen van de Machinerichtlijn te voldoen, is het niet alleen belangrijk om de geest van de richtlijn te volgen, het is ook belangrijk om de normen te kennen. Zij zijn immers de instrumenten, “de regels van de kunst”, om aan deze richtlijn te voldoen.

De norm geldt voor de toepassing van elektrische en elektronische uitrustingen en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden gehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd samenwerkende machines.

In deze norm worden eisen beschreven die gesteld worden aan de elektrische uitrusting van machines en installaties. Zo worden zowel maatregelen beschreven tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking met onderdelen onder spanning als kleurcoderingen van geleiders en bedieningselementen.

Voordeling controle elektrische uitrusting van machines

 • controle van de conformiteit van uw elektrische installatie met de norm EN 60204-1
 • controle voor indienststelling van de machine volgens het AREI
 • advies bij de opmaak van bestelbonvoorwaarden
 • testen en beproeven van veiligheidskringen, noodstopinrichtingen, vergrendelingen, stuurstroomkringen,...
 • equipotentiaalmetingen, kortsluitstroommetingen, spanningstests en isolatiemetingen
 • hulp bij het beoordelen van de risicoschatting, de elektrische schema’s, uitwendige invloeden
 • opstellen en hulp bij het beoordelen van veiligheidskringen volgens IEC/EN 61508: Safety Integrity Level (SIL)

Normen en wetgeving

 • Europese Machinerichtlijn
 • KB van 5 mei 1995 betreffende het op de markt brengen van machines
 • KB van 12 augustus betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen
 • KB van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen
 • IEC-EN-60204-1: Elektrische veiligheid van machines
 • IEC-EN-61508: Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen verband houdend met veiligheid

Toepassing controle van elektrische uitrusting van machines

 • industrie
 • KMO’s
 • installateurs
 • fabrikanten
 • constructeurs van machines

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons