U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Tankonderzoek (Tank Inspection)

Beschikt u opslagtanks? Wenst u de staat ervan te kennen? Wat is de wanddikteafname, zijn de vervormingen aanvaardbaar? Vinçotte stelt verschillende methodes voor om vrijwel alle gebreken in kaart te brengen.

Vincotte beschikt over verrschillende technieken om de staat van een tank te kennen. Dit gaat van intrusieve methodes die uiteraard de beste resultaten geven, waarbij de tank du geledigd moet worden. Tot niet-intrusieve methodes. Hierbij een opsomming van voorgestelde technieken (zie ook afzonderlijke productfiches):

Floorscan

MFL (magnetic Flux Leagage) systeem voor corrosieonderzoek van koolstofstalen bodemplaten

MT-Magnetoscopie

Conventionele methode voor scheuronderzoek van lassen

ACFM of TECA onderzoek

Elektromagnetische methode voor scheuronderzoek van lassen Ter vervanging van MT en met dieptebepaling. Mogelijkheid tot onderzoek van bekleedde oppervlakken. Weinig preparatie vereist en geen koppelmiddel nodig.

UT wanddiktemeting

Conventionele wanddiktemetingen

AUT/Corrosionmapping

Corrosionmapping doormiddel van semi geautomatiseerde scanners met behulp van conventionele UT tasters of multielemententasters (UTPA)

VIPER + UT

Telegestuurde UT wanddiktemetingen. Voor bijvoorbeeld tankwand- of dakonderzoek.

Vaccuum testen

Lekdichtheid van lassen beoordelen.

Lazer Profilometrie

Er bestaan verschillende Lazer metingen voor onder andere vervormingen in kaart te brengen of ernst van gecorrodeerde zones te kennen.

LRUT

Long Range UT = Niet-intrusieve inspectiemethode voor onderzoek van buitenste bodemplaten of kroonplaten vanaf de buitenkant van de tank.

Deze dienstenpakket is van toepassing voor de volgende sectoren:

  • Petrochemische sector
  • Energieproducerende sector
  • Lucht – en ruimtevaartsector
  • Ander opslagtank bezittende secoren

Ook in uw situatie heeft Vinçotte de gepaste oplossing. Contacteer ons voor advies op maat.

Normen en standaarden

In samenwerking met de drukafdeling kan er gewerkt volgens verschillende reglementeringen.

Deze onderzoeken kunnen geleid worden volgens EEMUA159 of API653 en anderen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.