U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Machinegeluid

Overmatig geluid van machines kan het welbevinden van uw werknemers doen afnemen. Het kan zelfs hun productiviteit belemmeren. Om dit te voorkomen kunt u zich baseren op de algemene wetgeving rond machinegeluid en kunt u nog een aantal bijkomende maatregelen nemen om geluidsoverlast te beperken.

Vinçotte detecteert de problemen, geeft advies om het geluidsniveau te reduceren en assisteert u bij de implementatie van de Europese regelgeving rond machinegeluid.

Meer over machinegeluid:

Vinçotte beschikt over een brede waaier aan technieken die we samen of apart kunnen toepassen om de geluidsproblemen in uw bedrijf snel en kostenefficiënt te identificeren en te verhelpen:

 • In het kader van de Machinerichtlijn kunnen we geluidsmetingen uitvoeren op al uw machines.
 • Op basis van drukmetingen en intensiteitsmetingen bepalen we het geluidsvermogenniveau van uw machines.
 • Met het lastenboek als leidraad controleren wij bij oplevering of aan de nodige technische en wettelijke eisen werd voldaan om machinegeluid te beperken.
 • We voeren intensiteitsmetingen uit om geluidsbronnen te identificeren.
 • We doen trillingsmetingen op machines en funderingen.
 • We verlenen advies om het geluid aan de bron te beperken.
 • We bepalen het maximale geluidsvermogenniveau om in orde te zijn met de milieuwetgeving en om potentiële omgevingshinder te voorkomen.
 • We voeren een onderzoek uit naar de correcte toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT-studie).

Voordelen analyse machinegeluid

 • Een team van tien geluidsspecialisten staat klaar om uw werkplaats aan een gedegen onderzoek te onderwerpen.
 • In het kader van het KB van 6 maart 2002 mogen wij als aangemelde instantie het geluidsvermogenniveau van materieel dat buitenshuis gebruikt wordt testen.
 • Ook door Belac zijn we hiervoor geaccrediteerd.
 • Wij treden op als onafhankelijke partij en onze onderzoeksresultaten worden aanvaard door diverse instanties en overheden.

Normen en wetgeving

 • KB van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogenniveau van materieel voor gebruik buitenshuis
 • Richtlijn 2000/14/EG van het Europese Parlement en de Raad van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis
 • Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines
 • Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake machines
 • ISO 3740 – 3746 reeks: bepaling geluidsvermogenniveau op basis van geluidsdrukmetingen
 • ISO 9614 – 1 & 2: bepaling geluidsvermogenniveau op basis van intensiteitsmetingen

Toepassing machinegeluid

 • industrieën
 • KMO’s
 • overheidsdiensten en gemeentebesturen
 • particulieren

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons