U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Keuring van houders voor ontvlambare producten en gevaarlijke vloeistoffen

In België is iedereen die beschikt over een boven- of ondergrondse tank die een gevaarlijke vloeistof of gas bevat wettelijk verplicht om deze regelmatig te laten keuren om de veiligheid en de conformiteit ervan te kunnen garanderen.
Vinçotte heeft als erkende instantie de expertise in huis om zowel tijdens de ontwerpfase, de bouw als periodiek keuringen uit te voeren.

Meer over keuring van houders voor ontvlambare producten en gevaarlijke vloeistoffen:

Vinçotte staat u bij tijdens de ontwerpfase en de bouw van uw tank:

 • Wij kunnen een prototypekeuring of een stukkeuring uitvoeren van de houder en van de overvulbeveiliging.
 • We doen onderzoek naar het gevaar voor bodemcorrosie: we bekijken de parameters van de grond ter plaatse. Aan de hand hiervan zullen onze experten bepalen of er een kathodische bescherming moet worden aangebracht.
 • We kijken de milieuvergunning na.
 • We voeren een diëlektrische test op de aangebrachte bekleding uit.
 • We controleren of de houder conform de wettelijke voorschriften is.
 • We bepalen en keuren het type en de plaatsingswijze van de leidingen.
 • We voeren een dichtheidsproef uit op de houder en de leidingen.
 • We onderzoeken het lekdetectiesysteem ter plaatse.
 • We controleren de goede werking van de koolwaterstofafscheider en het damprecuperatiesysteem.
 • We doen een visueel nazicht van de inkuiping en de attestering ervan.

Vinçotte keurt uw tank periodiek:

 • We gaan na of de houder en de inkuiping nog in een voldoende goede staat verkeert om veilig en conform de wet te kunnen functioneren.
 • We zorgen voor een follow-up van de staat van uw tank en de inkuiping en gaan na of er water of slib op de bodem van de tank aanwezig is. Dit kan een indicatie zijn van corrosie op de binnenwand.
 • We gaan na of de kathodische bescherming voldoende werkt.
 • We bekijken of er eventueel een kathodische bescherming moet worden geplaatst. Deze zorgt ervoor dat de tank en de leidingen niet worden aangetast door corrosie als gevolg van een agressieve bodem.
 • We doen een visueel inwendig onderzoek van de opslagtank om inwendige corrosie op te sporen zodat er op tijd herstellingswerken kunnen worden uitgevoerd.

Voordelen van keuring van houders voor ontvlambare producten en gevaarlijke vloeistoffen

Door regelmatig een keuring te laten uitvoeren door Vinçotte kunt u de evolutie van de staat van uw tank en de bijbehorende veiligheidssystemen op de voet volgen. Onze keuringen verschaffen u zekerheid over het goed functioneren en de conformiteit ervan. Zo toont u bijvoorbeeld aan uw verzekeringsmaatschappij aan dat u wettelijk in orde bent.

Wanneer u uw tank laat keuren door Vinçotte, zullen wij u ook altijd wijzen op problemen waar u in de toekomst mee te maken kunt krijgen en adviseren we u over maatregelen die u kunt nemen om ze te verhelpen of te omzeilen.

Normen en wetgeving

 • VLAREM II Hfdst 5.17 en 6.5
 • Besluit Brussels Hoofdstedelijk Gewest dd 17/07/2003, 21/01/1999
 • Besluit van de Waalse Regering dd 30/11/2000, 04/03/1999 en 03/07/1997
 • KB 13/03/1998
 • de bijzondere voorwaarden die in de betrokken milieuvergunning zijn opgenomen
 • NBN EN 12285, EEMUA 159, API 653, API 650

Toepassing

Bedrijven die houders voor ontvlambare producten en gevaarlijke vloeistoffen exploiteren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons