U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Inspectie van gasflessen

Zoekt u de ideale partner voor de inspectie van gasflessen?

Zowel ademluchtflessen, duikflessen, zuurstofflessen als de flessen voor industriële gassen dienen regelmatig te worden nagekeken en beproefd.

Vinçotte past de meest geschikte keuringsmethode toe. Afhankelijk van de constructie of het materiaal van de fles zullen onze experten een specifieke test uitvoeren, bijvoorbeeld een hydraulische test voor metalen flessen en een volumetrische expansietest of een hydraulische test voor composietflessen.

Zodra de inspectie beëindigd is, krijgen de flessen die aan de reglementering voldoen, een reglementaire keurstempel, en wordt er door ons een verslag opgemaakt als bewijs van de goede staat ervan. Ingeval onze expert ook een volumetrische expansietest uitvoert, vermeldt hij dat ook in dat verslag, met de resultaten van de beproeving.

Wetgeving

Zowel de composietflessen als de metalen flessen moeten voldoen aan de normen die worden bepaald in artikel 358 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Daarom moeten ze om de 5 jaar worden nagekeken door een erkende instantie. Composietflessen worden nagekeken volgens de voorschriften van de constructeur of de erkende instantie die het typeonderzoek heeft gedaan (in de meeste gevallen om de 3 jaar).


Normen en standaarden

Volgens de ADR-wetgeving of artikel 358 van het ARAB.

In België moeten de ademluchtflessen die door o.a. de interventiediensten, de ziekenhuizen en andere medische instellingen worden gebruikt, periodiek worden gecontroleerd.

Industriële gasflessen bestemd voor vervoer of opslag van diverse industriële gassen dienen regelmatig te worden nagekeken en beproefd met een periodiciteit afhankelijk van het specifieke gas dat wordt vervoerd.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.