U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Geluid op de werkplaats

Aan de hand van verschillende studies meet Vinçotte het geluid op de werkplaats. Op basis van onze resultaten geven we advies over maatregelen die u kunt nemen om geluidsoverlast in te perken en uw werknemers beter te beschermen tegen de risico's ervan.

Meer over geluid op de werkplaats:

Vinçotte beschikt over een brede waaier aan technieken die we samen of apart kunnen toepassen om de geluidsproblemen in uw bedrijf snel en kostenefficiënt te identificeren en te verhelpen:

 • dosimetrie om de blootstelling aan geluid te meten;
 • opmeten van geluidskaarten van productiezones;
 • zonering op basis van effectieve metingen;
 • risicoanalyse voor gevaar op gehoorschade;
 • intensiteitsmetingen voor bronidentificatie (opsporen van relevante bronnen/deelbronnen) en broninventarisatie;
 • emissiemetingen om het niveau van het geluidsvermogen (druk, intensiteit, trillingen) te bepalen;
 • prognoses en advies over geluidsimpact van nieuwe installaties;
 • metingen van en advies over de nagalmtijd in industriële gebouwen;
 • hulp bij het opstellen van een saneringsplan om de dagelijkse blootstelling aan lawaai te verminderen;
 • onderzoek naar de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT-studies).

Voordelen geluidsonderzoek

 • Wij hebben ruime ervaring in het opsporen en aanpakken van risico's veroorzaakt door geluidsoverlast op de werkvloer.
 • Een team van tien geluidsspecialisten staat klaar om uw werkplaats aan een gedegen onderzoek te onderwerpen.
 • De FOD Werkgelegenheid heeft ons erkend als laboratorium om de blootstelling van werknemers aan lawaai vast te stellen.
 • Ook door Belac zijn we hiervoor geaccrediteerd.
 • Wij treden op als onafhankelijke partij en onze onderzoeksresultaten worden aanvaard door diverse instanties en overheden.

Normen en wetgeving

 • Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk (KB van 16 januari 2006)
 • Richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (lawaai) – 6 februari 2003
 • ARAB
 • NBN ISO 1999 – Bepalen van de beroepsmatige blootstelling aan lawaai en het schatten van de door lawaai veroorzaakte gehoorbeschadiging

Toepassing geluidsonderzoek op de werkplaats

 • industrie
 • KMO’s
 • preventiediensten
 • overheid en vakorganisaties

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons