U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Elektrische hoogspanningsinstallaties

In onze huidige samenleving is elektriciteit niet meer weg te denken. Elektriciteit is een bron van gemakkelijk te transporteren en aan te wenden energie. Verder vormt het de basis van een zeer breed toepassingsveld gaande van allerlei huishoudelijke apparatuur via computers naar de meest geavanceerde realisaties op het gebied van geneeskunde, communicatie, enz.

Zoals voor alle vormen van energie zal elektriciteit enkel haar functie behouden zolang zij gebruikt wordt binnen welbepaalde voorwaarden. Onze experts voeren de nodige controles uit om dat te waarborgen en kennen u in geval van positieve resultaten een certificaat toe.

De elektrische installaties moeten uitgevoerd worden met veilig elektrisch materieel, overeenkomstig hun bestemming, en op gepaste wijze onderhouden worden in al hun samenstellende delen volgens de regels van het AREI en de regels van goed vakmanschap, zodat dat bij foutloos onderhoud en gebruik overeenkomstig hun bestemming de veiligheid van personen en het behoud van goederen niet in gevaar komen.

Wanneer we spreken over veiligheid in verband met elektriciteit kunnen we verschillende aspecten bedoelen, zoals:

 • De veiligheidsaspecten bij de opvatting van de installaties: een goede keuze van de materialen en van de installatiewijzen en correct dimensioneren met het oog op de veilige en efficiënte werking en het veilig gebruik van de installaties.
 • De veiligheid bij het realiseren van de installatie, met enerzijds de uitvoering van de installatie overeenkomstig het ontwerp, en anderzijds de veiligheid van de personen die de installatie realiseren.
 • De veilige exploitatie van de installatie: uitwerken en toepassen van correcte procedures voor veilige werking en gebruik, voor het signaleren en behandelen van de problemen die zich voordoen, enz.
 • De veiligheid bij onderhoud, het opsporen van storingen, herstellingen, controles, kleine uitbreidingen of aanpassingen, en soortgelijke ingrepen aan installaties in exploitatie, buiten het eigenlijke gebruik van de installatie.

Wat hoogspanning betreft, is het een absolute must dat de installaties veilig en bedrijfszeker worden gebouwd en onderhouden.

Ook hoogspanningstoestellen die worden gevoed op laagspanning mogen niet vergeten worden:

 • neon lichtreclames
 • elektrostatische verf- en spuitinstallaties
 • bedwelmingstoestellen voor dieren
 • ontstekingsinrichtingen van stookolie- en gasbranders
 • schrikdraadinstallaties
 • elektrostatische filterinstallaties

De verzekeringsmaatschappijen (Assuralia) kennen onder bepaalde voorwaarden een korting toe op de verzekeringspremie, op voorwaarde dat de installaties beantwoorden aan bepaalde voorschriften en controles. Die controles moeten uitgevoerd worden door een erkende instelling zoals Vinçotte.

Als de controleresultaten positief zijn, leveren onze experts het door de verzekeringsmaatschappijen geëiste certificaat af.

Onze diensten voeren het volgende uit:

 • gelijkvormigheidonderzoeken en jaarlijkse periodieke controles
 • controle volgens lastenboeken
 • stroominjectietests op hoogspanningsbeveiligingen
 • advies voor veilig werken aan elektrische installaties (implementatie BA4-BA5)
 • diëlektrische tests op hoogspanningsleidingen
 • thermografie op hoogspanningsluchtlijnen
 • controle van oude elektrische installaties

Veiligheid, bedrijfszekerheid en comfort zijn de sleutelwoorden voor de goede werking van een elektrische installatie. Geef de controle van uw elektrische installatie in handen van een Vinçotte-specialist.

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI):

 • Art. 272: Gelijkvormigheidonderzoek en controlebezoek van hoogspanningsinstallaties. Elke hoogspanningsinstallatie moet worden onderworpen aan: een gelijkvormigheidonderzoek alvorens ze in werking wordt gesteld of bij iedere belangrijke wijziging van of omvangrijke toevoeging aan de bestaande installatie, een jaarlijks controlebezoek.
 • Art. 8: Elektrisch materieel voor hoogspanning.
 • Art. 19: Installatievoorwaarden van elektrisch materieel in functie van zijn omgeving
 • Art. 58: Elektrostatische filterinstallaties
 • Art. 61: Schrikdraadinstallaties
 • Art. 64: Het elektrostatisch aanbrengen van verven en bedekkingen
 • Art. 65: Hoogspanningsontstekingsinrichting van een stookoliebrander
 • Art. 66: Hoogspanningsontstekingsinrichting van een gasbrander
 • Art. 242.08: Door transformatoren, convertoren of invertoren gevoede ontladingslampen
 • Art. 267: Regelmatig bezoek van hoogspanningsinstallaties
 • Art. 268: Plichten van de eigenaar of van de beheerder in industriële bedrijven

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

Art 262 De elektrische installaties worden onderzocht:

1. Vóór het in bedrijf stellen van elke installatie;

2. éénmaal per jaar voor elke hoog- of gemiddelde spanningsinstallatie;

3. vóór het in werking stellen van elke werkelijke wijziging of vergroting van een hoog- of gemiddelde spanningsinstallatie.

Koninklijk Besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

REGELEK 2013 : Assuralia - Voorschriften voor de elektrische installaties

Deze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor:

 • industrieën
 • KMO’s
 • handelszaken: restaurants, cafés, tavernes, enz.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.