U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Controle van persluchthouders

Gebruikt u persluchthouders in uw onderneming of instelling? Bent u in orde met de wettelijke verplichting om regelmatig controles uit te laten voeren om te voldoen aan de veiligheidsdoelstellingen? Onze experten zijn erkend om deze controles uit te voeren.

Ondernemingen of instellingen die persluchthouders gebruiken, zijn wettelijk verplicht om deze installaties regelmatig te laten controleren om aan de veiligheidsdoelstellingen te voldoen. Om ervoor te zorgen dat deze controles in alle objectiviteit verlopen, schrijft de wetgever voor dat ze moeten worden uitgevoerd door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles – vroeger “erkend controle organisme” genoemd) en/of een erkende milieudeskundige in de discipline toestellen onder druk (Vlaams gewest) en/of een aangemelde instelling (Waals gewest).

Het is wettelijk verplicht om persluchthouders te laten controleren. Er bestaan echter ook tal van andere gelijkaardige installaties die minstens evenveel potentieel gevaar inhouden, zoals bijvoorbeeld

 • sprinklerinstallaties
 • drukvaten bestemd voor het spuiten van bepaalde producten (cement, verf, enz.)
 • aanloopreservoirs
 • houder gebruikt voor het dempen / afremmen van een machine
 • houder voor het bedienen van een afsluiter.

Onze experten voeren de controles uit volgens de wettelijke voorschriften. We bieden een brede waaier aan controles die ook met andere kunnen worden gecombineerd, afhankelijk van de toestand van de gecontroleerde toestellen:

 • Onderzoek voor (her) - indienststelling:
  • verificatie van de constructiedocumenten
  • aanwezigheid en goede werking van de reglementaire veiligheidsvoorzieningen
 • Periodieke controle:
  • uitwendig onderzoek
  • inwendig onderzoek
  • tests van de reglementaire veiligheidsvoorzieningen

Dankzij deze dienst voldoet u aan de wettelijke verplichtingen.

Wetgeving

Voor de keuring voor indienststelling en de periodieke controles:

 • het besluit van de Waalse regering vereist een periodieke controle voor een volume van meer dan 150 liter en eist dat de houder onder druk is;
 • volgens het VLAREM (Vlaams Gewest) moet het volume groter zijn dan 300 liter en de druk hoger dan 1 bar;
 • in Brussels Hoofdstedelijk gewest dient er steeds in de vergunning gekeken te worden.

Voor de constructie:

 • de richtlijn 2009/105/EG (voorheen 87/404/EEG) betreffende drukvaten van eenvoudige vorm, is van kracht geworden op 1 juli 1990; Deze richtlijn legt de modaliteiten vast voor de controle van deze vaten, waardoor ze in alle lidstaten op de markt gebracht en in dienst gesteld kunnen worden;
 • de richtlijn 2014/68/EU (voorheen 97/23/EG) betreffende drukapparatuur is van kracht geworden op 29 mei 2002.


Normen en standaarden

De geharmoniseerde normenreeksen, NBN EN 286, NBN EN 571, NBN EN 1011, enz. kunnen worden toegepast om aan de essentiële eisen van bovenstaande richtlijnen te voldoen.

Ondernemingen of instellingen die persluchthouders gebruiken.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.