Keuring van masten, fakkels en schouwen

Een fakkel, mast of schouw is een statisch maar vaak essentieel element van uw bedrijf. Ze zijn ontworpen om jarenlang in dienst te blijven. Toch kunnen er zich in deze lange levensduur onvoorziene problemen voordoen. Om hier tijdig op te kunnen reageren is een grondige opvolging van de toestand van uw mast, fakkel of schouw essentieel.

Meer over keuring van masten, fakkels en schouwen:

In eerste instantie meten we de verticaliteit op aan de hand van een theodoliet. We doen dit door op meerdere hoogtes de positie in het XY-vlak te meten. Hieruit kan een verzakking van de fundering opduiken of ook een knik van de mast, fakkel of schouw zelf. Zeker oude gemetste schouwen zijn hier gevoelig aan.

Vervolgens meten we de spanning op van de tuikabels. Hiervoor gebruiken we een gekalibreerd toestel dat op basis van een driepuntsbuiging de spanning in de kabels nauwkeurig kan meten.

Tot slot controleren we de interne en externe toestand van de tuikabels door deze te onderwerpen aan een magnetisch-inductief onderzoek. Hierbij wordt ons toestel over de tuikabels heen getrokken met een lier. Tuikabels falen voornamelijk door spanningsvermoeiing, wat resulteert in interne draadbreuken. Het magnetisch inductief onderzoek is de meest aangewezen techniek om deze te kunnen opsporen en te evalueren.

Voordelen keuring van masten, fakkels en schouwen

Een keuring door een Vinçotte-expert geeft u een duidelijke kijk op de toestand van uw mast, fakkel of schouw. Wij detecteren problemen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen en geven u advies over maatregelen die u kunt nemen om deze te omzeilen of te verhelpen.

Normen en wetgeving

  • ISO 4309:2010
  • EN 12927

Toepassing keuring van masten, fakkels en schouwen

  • chemische industrie
  • staalindustrie
  • energienetbeheerders
  • ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.