U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Controle van gasopslagplaatsen en verdeelstations

Bent u ervan op de hoogte dat u wettelijk verplicht bent om uw gasopslagplaats en uw gasverdeelinstallatie regelmatig te laten controleren?

Mocht uw installatie wel op de Europese markt verkocht en geïnstalleerd worden?

Onze experten zijn nationaal en regionaal erkend om deze controles uit te voeren op verschillende aspecten van uw gasopslagplaatsen en verdeelstations.

Elk bedrijf of elke instelling die een opslagplaats met een vaste houder voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (e.g. argon, stikstof, lachgas, LPG, waterstof, etc.) exploiteert, is wettelijk verplicht deze installaties regelmatig te laten controleren. Deze verplichting geldt onder meer voor ziekenhuizen, rustoorden, restaurants, hotels, metaalverwerkende bedrijven, chemische en petrochemische nijverheid, LPG en CNG bevoorradingsstations, etc.

De wetgever schrijft voor dat deze controles door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle) of een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen moet uitgevoerd worden.

De installatie moet voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van de Europese drukrichtlijn.
Beschikt u hiervoor over het juiste attest?
Staan de juiste veiligheden op de installatie en is een correcte werking te verwachten?
Zijn de wettelijk voorgeschreven afstanden gerespecteerd?
Zijn de wettelijk voorgeschreven informaties aanwezig?
Heeft de installatie reeds een reglementaire vergunning?

Onze experten kunnen wettelijke controles uitvoeren op de compartimentering, veiligheidsafstanden, bouw van de houder, identificatieplaat, leidingen, brandvoorkoming en –bestrijding, schriftelijke instructies, nazicht van de uitwendige staat van de platen van de houder, beveiliging tegen overdruk, etc.

Dankzij deze controles kan de u de evolutie van de staat van uw tank en de veiligheidssystemen op de voet volgen. Daarnaast bieden deze controles ook de zekerheid dat de verschillende veiligheidsaspecten van de installatie in orde zijn. Dit stelt u eigenaar/uitbater ook in orde voor de wetgever en met de verzekering.

Wetgeving

VLAREM II Hoofdstuk 5.16. en 5.17., K.B. van 21/10/1968, K.B. 13/06/1999 (omzetting van de Europese drukrichtlijn 2014/68/EG – voorheen 97/23/EG) en de geldende milieuvergunning.


Deze dienst is hoofdzakelijk bedoeld voor uitbaters, particuliere en industriële, van gasopslagplaatsen en hun verdeelinstallaties: aardgas, CNG, LPG, butaan, propaan, medische gassen, industriële gassen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.