U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Controle van gasinstallaties

Wilt u er zeker van zijn dat er zich geen lek bevindt in uw installatie en de kans op CO intoxicatie verminderen? Onze experten informeren u aangaande de conformiteit van uw gasinstallatie en dit volgens de meest recente wettelijke voorschriften en normen.

Onze experten controleren de conformiteit van:

 • koppelstukken
 • materialen
 • plaatsingswijzen toestel en leidingen
 • verluchtingen
 • schoorstenen
 • schoorsteenuitmondingen
 • toestel
 • afsluiters

Verder voeren ze een dichtheidsproef uit op de ganse installatie en stellen ze voor u een attest op voor het openstellen van de teller, voor uw verzekeraar of voor uw preventie adviseur.

Dankzij onze controle verzekert u er zich van dat lekken worden gedetecteerd, de kans op CO intoxicatie beperkt blijft en de gasinstallatie conform is met de meest recent van toepassing zijnde wetgevingen en normen.

Verder is dit attest een vereiste om:

 • de vulling van de LPG houder te mogen aanvangen
 • de teller te laten openstellen
 • voetbalstadia te mogen uitbaten
 • rust- en verzorgingshuizen te mogen uitbaten
 • ziekenhuizen te mogen uitbaten
 • te voldoen aan K.B. van 28.03.2014, artikel 23 §2 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
 • een logiesverstrekkend bedrijf te mogen uitbaten
 • toegelaten te worden met mobiele installaties op kermissen, tentoonstellingen, markten, enz.

Wetgeving

 • K.B. 06.11.1979: ziekenhuizen
 • K.B. 06.07.2013: stadions
 • Besluit van 2/04/2009 en aanpassingen voor rustoorden erkend door de Franse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 9.12.2011: rustoorden
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 11.09.2009 en wijzigingen: toeristische logies
 • Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24.12.1990: hotels
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9.11.1993 en wijzigingen: verhuurde gemeubelde woningen
 • Besluit van de Waalse Regering van 15.10.2009 en wijzigingen: rustoorden
 • Besluit van de Waalse Regering van 9.12.2004 en wijzigingen: toeristische logies
 • Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 26.06.2008: woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingshuizen
 • Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 13.04.2000 en wijzigingen: toeristische logies
 • K.B. van 28.03.2014, artikel 23 §2 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen


Normen en standaarden

NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-006.

Deze dienst is bedoeld voor uitbaters, particuliere en industriële, van gasinstallaties: aardgas, butaan, propaan, medische gassen, industriële gassen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.