U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Controle van centrifuges

Bent u er zeker van dat uw nieuw aangekochte centrifuge wel op de markt mag gebracht worden en of ze in alle veiligheid kan werken?

Weet u dat als uw centrifuge niet in goede staat verkeerd, dit een potentieel gevaar betekent voor u, uw personeel en de omgeving?

Vinçotte voert controles uit met inachtneming van de wettelijke voorschriften. De controles die onze experten aanbieden zijn:

  • onderzoek vóór indienststelling
  • controle van de herstellingen
  • periodieke controle

Vinçotte levert een attest af dat het bewijs is dat uw centrifuges aan de wettelijke voorschriften voldoet. Bovendien geven deze controles de zekerheid dat deze potentiëel gevaarlijke toestellen in alle veiligheid functioneren.

Voor de periodieke controle zijn de artikelen 320 tot 325 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming van toepassing. Voor de constructie geldt de machinerichtlijn, omgezet in Belgisch recht door een K.B. Deze richtlijn legt de modaliteiten voor de controle van deze centrifuges vast, waardoor ze op de markt gebracht en in dienst gesteld kunnen worden in alle lidstaten. De geharmoniseerde Europese normen kunnen worden toegepast om te voldoen aan de essentiële eisen van deze richtlijn.

De wettelijke voorschriften zijn van toepassing op centrifuges waarvan de waarde van L, berekend volgens de volgende formule, hoger is dan of gelijk aan 25 (> 0 voor centrifuges die dateren van na 1995). L = (P x d2 x n2)/(14400), waarbij: P: het gewicht in kg van de maximaal toegelaten droge belasting d: de gemiddelde binnendiameter van de korf in meter n: het maximaal toegelaten aantal toeren per minuut.

De ondernemingen of instellingen die centrifuges gebruiken, zijn wettelijk verplicht om hun installaties regelmatig te laten controleren om aan de veiligheidsdoelstellingen te voldoen. Om ervoor te zorgen dat die controles in alle objectiviteit verlopen, schrijft de wetgever voor dat ze moeten worden uitgevoerd door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaatsen – vroeger gewoon «erkend organisme» genoemd). Door deze verplichting wil de overheid waarborgen dat de toepasselijke voorschriften op alle punten in acht zijn genomen. Dat is de enige manier om de veiligheid van dit soort installaties te waarborgen.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.