Keuring van centrifuges

Uw centrifuge kan gevaarlijk zijn wanneer ze niet naar behoren functioneert. Als eigenaar van zo'n centrifuge bent u verplicht om uw installatie zowel periodiek, bij de indienststelling als bij herstellingen te laten keuren. U kunt hiervoor een beroep doen op Vinçotte. Als EDTC kunnen wij keuren en attesteren en geven we advies over het onderhoud van uw centrifuge.

Meer over keuring van centrifuges:

Als u als onderneming een centrifuge gebruikt, bent u er wettelijk toe verplicht om uw centrifuge regelmatig te laten keuren. Deze keuring moet gebeuren door een zogenaamde EDTC, een Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaatsen. Door deze verplichte keuring is de veilige werking van dit soort installaties gegarandeerd.

De wettelijke voorschriften zijn van toepassing op centrifuges waarvan de waarde van L, berekend volgens de formule L = (P x d2 x n2)/(14400), hoger is dan of gelijk is aan 25.

  • P = het gewicht in kg van de maximaal toegelaten droge belasting
  • d = de gemiddelde binnendiameter van de korf in meter
  • n: het maximaal toegelaten aantal toeren per minuut
  • * L > 0 voor centrifuges die dateren van na 1995

Voordelen keuring van centrifuges

Vinçotte levert een attest af dat de conformiteit van uw centrifuge bewijst. Onze controles bieden u de zekerheid dat deze potentieel gevaarlijke toestellen in alle veiligheid functioneren.

Normen en wetgeving

  • ARAB
  • Machinerichtlijn

Toepassing keuring van centrifuges

Alle ondernemingen die werken met centrifuges kunnen een beroep doen op Vinçotte om ze te laten keuren.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Jouw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.