U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Controle van arbeidsmiddelen

Elk arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie of dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties moet worden onderworpen aan controles vóór de eerste ingebruikneming en aan periodieke controles. Die controles dienen door een bevoegd en competent persoon te worden uitgevoerd.

Ook moet elk arbeidsmiddel voldoen aan minimale veiligheidseisen die de huidige stand der techniek volgen. Een risicoanalyse kan daarvoor alle mogelijke aandachtspunten in kaart brengen.

arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties;

Met 130 diensten en 140 jaar ervaring in de controle van industriële installaties en machines heeft Vinçotte de knowhow in huis om uw mensen bij te staan bij de periodieke controles, of de controles voor indienstelling. U kan ons aanstellen als bevoegd persoon om in uw opdracht die inspecties uit te voeren, waarbij u mag rekenen op een onafhankelijk en deskundig advies , zowel vóór de indienststelling als periodiek. Verder kan Vinçotte ook de risicoanalyse van uw arbeidsmiddelen uitvoeren, die wordt opgelegd door de Codex over het welzijn op het werk.

Als u de controles voor indienststelling, de periodieke controles en de risicoanalyses van uw arbeidsmiddelen laat uitvoeren, heeft uw personeel meer tijd om zich volledig aan uw vakgebied te wijden.

De Codex over het welzijn op het werk is van toepassing voor deze dienst.

Normen en standaarden

Deze dienst is bedoeld voor de industriële bedrijven en de KMO’s die arbeidsmiddelen bezitten maar niet zelf de controles voor indienstneming, de periodieke controle of de risicoanalyses uitvoeren en het verslag ervan opmaken.

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.