U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Keuring en risicoanalyse van bliksembeveiliging

Om hoogbouw te beschermen tegen blikseminslagen, worden vaak bliksembeveiligingsinstallaties geplaatst. Ook deze zijn onderworpen aan constructievoorschriften. Vinçotte analyseert voor u de mogelijke gevaren, staat u bij met advies en keurt en certificeert.

Onze fysici bekijken welke bliksembeveiligingsmethode u het best toepast. Hun bevindingen koppelen ze vervolgens aan de juiste constructie- en montagetechnieken.

Meer over keuring risicoanalyse van bliksembeveiliging:

Blikseminslagen kunnen een hoop materiële en technische schade veroorzaken.

De bliksem kan inslaan:

 • rechtstreeks op het object (uw gebouw);
 • op de grond in de nabijheid van het object;
 • rechtstreeks op de nutsvoorzieningen die met het object verbonden zijn;
 • op de grond in de nabijheid van de nutsvoorzieningen die met het object verbonden zijn.

Een blikseminslag kan aanleiding geven tot:

 • schade aan het object (brand, ontploffing, mechanische vernieling, vrijkomen van chemische stoffen, gevaarlijke vonken);
 • letsels aan personen of dieren die op één of andere manier in contact staan met het object;
 • storingen van interne elektrische of elektronische netten;
 • perforatie van de elektrische installaties, brand en materiële schade;
 • storingen van de elektrische, elektronische materialen en van de netten (bijvoorbeeld: televisies, computers, modems, telefoons,...);
 • secundair risico te wijten aan het verlies van de voeding en levensgevaar voor personen of vee;
 • productieverliezen;
 • onvervangbare verliezen van cultureel erfgoed;
 • onaanvaardbare verliezen van openbare nutsvoorzieningen;
 • gevolgen van brand en ontploffing voor de site en de omgeving ervan.

Het bliksembeveiligingssysteem moet ontworpen en geïnstalleerd worden door gespecialiseerde ontwerpers en installateurs.

Voordelen keuring en risicoanalyse van bliksembeveiliging

Vinçotte beschermt u tegen blikseminslagen door:

 • een bliksemrisicoanalyse uit te voeren volgens de nieuwe norm NBN EN 62305-2;
 • de controle voor indienststelling van de externe en interne beveiliging van het object uit te voeren volgens de nieuwe norm NBN EN 62305;
 • periodieke controles van de bliksembeveiliging uit te voeren volgens de oude norm NBN C 18-100 of de nieuwe norm NBN EN 62305.

Normen en wetgeving

 • AREI
 • KB van 7/7/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen
 • KB van 4/12/2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen
 • KB van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
 • NBN EN 62305-1 Algemene principes
 • NBN EN 62305-2 Risicobeoordeling
 • NBN EN 62305-3 Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier
 • NBN EN 62305-4 Elektrische en elektronische systemen in objecten

Toepassing keuring en risicoanalyse van bliksembeveiliging

 • woonruimten
 • boerderijen, landbouw- en tuinbouwondernemingen
 • bioscopen, theaters, opera's, discotheken, concertzalen, hotels, scholen, winkels en sportzones
 • banken, verzekeringsmaatschappijen, winkelcentra, warenhuizen en tentoonstellingshallen
 • ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvangvoorzieningen, gevangenissen en kazernes
 • industriële gebouwen
 • musea en archeologische sites
 • kerken, watertorens, schoorstenen, silo’s en torenflats
 • communicatie-infrastructuren (antennes, radars, controletorens,...)
 • elektriciteitscentrales
 • vuurwerkfabrieken, munitiefabrieken, chemische fabrieken en gebouwen met ontploffingsrisico
 • raffinaderijen en nucleaire sites
 • biochemische sites en laboratoria
 • KMO’s en datacenters
 • de tertiaire sector
 • zuiveringsstations en windmolens
 • luchthavens
 • sporthallen, openbare zwembaden, stadions, stations, openbare gebouwen
 • politie-, brandweer-, ambulanceposten,...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons