U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Certificatie van groenestroom- en warmtekrachtinstallaties

Wanneer u kunt bewijzen dat u groene stroom opwekt, ontvangt u hiervoor steun van de overheid in de vorm van groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten. Deze certificaten of garanties kunnen ten vroegste worden uitgereikt wanneer u zowel de AREI-keuring als de bijkomende keuring, een groenestroomkeuring of een warmtekrachtkeuring, heeft laten uitvoeren.

Vinçotte is in Vlaanderen gemachtigd om deze keuring bij u uit te voeren en u van de nodige certificaten te voorzien.

Meer over certificatie van groenestroom- en warmtekrachtinstallatie:

Bij de indienstneming van een elektrische installatie is een AREI-keuring verplicht, zelfs wanneer de installatie niet is aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet. Voor een installatie met een vermogen van meer dan 200kW is een bijkomend keuringsverslag nodig om de oorsprong van uw installatie te kunnen bewijzen. Heeft uw installatie een vermogen van meer dan 1MW, dan moet u ze om de twee jaar opnieuw laten keuren.

Een keuring bestaat enerzijds uit een administratief gedeelte. Hierbij wordt er nagegaan of alle besluiten zijn gevolgd, of het aanvraagdossier volledig is en correct is opgesteld, of alle ijkcertificaten aanwezig zijn en of de energiestromen nuttig worden aangewend.
Anderzijds vindt een keuring op het terrein plaats. Daarbij wordt gecontroleerd of het dossier ook correct in de praktijk is omgezet en of de benodigde meetapparatuur aanwezig is om het aantal certificaten te kunnen bepalen.

Warmtekrachtkoppeling (WKK) – Vlaanderen

Elke warmtekrachtkoppeling met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen groter dan 200kW heeft een keuringsverslag door een geaccrediteerde keuringsinstantie nodig. Vinçotte is in Vlaanderen de geaccrediteerde keuringsinstantie om de keuring uit voeren Is het vermogen bovendien groter dan 1MW, dan is een periodieke controle om de twee jaar of bij iedere wijziging noodzakelijk.

Groene stroom – Vlaanderen

Grote decentrale productie-eenheden moeten worden gekeurd door een geaccrediteerde instantie als Vinçotte. Deze groenestroomkeuringen zijn noodzakelijk wanneer het elektrisch of mechanisch nominaal vermogen groter is dan 200kW. Wanneer het vermogen van de installatie groter dan 1MW is, is ook een periodieke controle om de twee jaar of bij elke wijziging aan de installatie noodzakelijk. Bij een dergelijke keuring gaat Vinçotte na of de installatie recht geeft op groenestroomcertificaten volgens de wettelijke besluiten.

Groene stroom – offshore

Ook producenten van hernieuwbare energie die houder zijn van een concessie in de Noordzee kunnen groenestroomcertificaten aanvragen. Vinçotte is ook hier geaccrediteerd voor het opstellen van het certificaat van garantie van oorsprong. Vinçotte beschikt over een team van inspecteurs die alle vereiste opleidingen hebben om op zee de controles van de installaties te mogen uitvoeren. Die installaties dienen jaarlijks gecontroleerd te worden.

Netontkoppeling

Decentrale productie-installaties (zonnepanelen, windmolens, biogasinstallaties,…) dienen uitgerust te zijn met een ontkoppelingsbeveiliging. Dat relais controleert de stabiliteit van de geïnjecteerde grootheden in het net en koppelt de hernieuwbare eenheid van het net af wanneer niet meer aan de parameters van de netbeheerder wordt voldaan. In het kader van het instellen en testen van ontkoppelingsbeveiligingen zoals opgelegd in de Synergrid-voorschriften C10/11 beschikt Vinçotte over de nodige erkenningen en testapparatuur.

Voordelen certificatie van groenestroom- en warmtekrachtinstallatie

Vinçotte is als onafhankelijke keuringsinstantie erkend om de definitieve groenestroomkeuring of warmtekrachtkeuring uit te voeren en na te gaan of het aanvraagdossier in de praktijk werd gevolgd.

Normen en wetgeving

  • besluit van de Waalse regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit
  • bijlage bij het ministerieel besluit van 12 maart 2007 (Meetcode)
  • “Opdrachten van de erkende instellingen die belast zijn met het afgeven van de garanties van oorsprong van de instellingen voor de productie van groene elektriciteit” (versie 1.2 – 31/01/2003)

Toepassing certificatie groenestroom- en warmtekrachtinstallaties

  • ENGIE Electrabel
  • Eneco
  • SPE
  • ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons