U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Bescherming tegen het risico op ontploffing en een explosieve atmosfeer

Brand en ontploffingen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Vaak eisen ze een zware economische tol of kosten ze zelfs mensenlevens. Ontploffingsgevaar komt niet alleen voor in sectoren waar met gevaarlijke chemische stoffen wordt gewerkt. Ook in kleine en schijnbaar ongevaarlijke omgevingen moet op de kleinste details worden gelet om iedere explosiegevaarlijke situatie te ontmijnen.

Zo kan een kleine brandstoftank die ontploft behoorlijk wat schade teweegbrengen. Ook de opeenstapeling van kleine stofdeeltjes kan tot explosies leiden en een defect aan een elektrische installatie mag ook niet uit het oog worden verloren.

Wanneer u de keuring van uw elektrische installatie toevertrouwt aan Vinçotte bent u er zeker van dat ze volledig conform de wettelijke norm functioneert. Daarnaast maakt Vinçotte u attent op mogelijke toekomstige problemen en helpen wij u op weg bij het zoeken naar oplossingen.

Meer over bescherming tegen het risico op ontploffing en een explosieve atmosfeer:

Vinçotte controleert of in uw explosiegevaarlijke omgeving minstens volgende maatregelen zijn genomen:

 • Het aantal gevarenzones moet tot een minimum worden beperkt.
 • Het gebruik van elektrisch en niet-elektrisch materieel moet in de gevarenzones zoveel mogelijk worden vermeden.
 • Er moet te allen tijde vermeden worden dat het elektrisch en niet-elektrisch materieel tot een ontsteking kan leiden.
 • Eigen personeel moet de nodige opleidingen krijgen om het elektrisch en niet-elektrisch materieel correct te gebruiken en te onderhouden.

Daarnaast moet op basis van een risicoanalyse een explosieveiligheidsdocument (EVD) worden opgesteld en moet u een brandveiligheidsrapport en zoneringsplannen kunnen voorleggen die zowel door u als exploitant als door een erkende controle-instelling zijn ondertekend.

Voordelen bescherming tegen het risico op ontploffing en een explosieve atmosfeer

 • Vinçotte keurt en parafeert de rapporten en de zoneringsplannen.
 • Wij doen zowel controles vóór de ingebruikstelling als periodieke controles.
 • U kunt een beroep doen op ons voor de goedkeuring van het plan van uitwendige invloedsfactoren (AREI art. 19).
 • Wij verlenen advies rond materiaalkeuze in explosiegevaarlijke zones.
 • Als aangemelde instantie kunnen wij een eenheidsonderzoek volgens Bijlage III van Richtlijn 94/9/EG uitvoeren.
 • Wij kunnen ter plaatse toezicht houden tijdens de herstelling van tegen ontploffing beschermde elektrische machines (AREI art. 106).
 • Wij voeren risico-evaluaties uit van machines, toestellen en beveiligingssystemen die vóór 30 juni 2003 voor de eerste keer binnen de EU op de markt werden gebracht.

Normen en wetgeving

AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties):

 • Art. 270: Gelijkvormigheidsonderzoek van laagspanningsinstallaties voor de indienststelling
 • Art. 271: Controlebezoek van laagspanningsinstallaties
 • Art. 272: Gelijkvormigheidsonderzoek en controlebezoek van hoogspanningsinstallaties
 • Art. 104: Voorzorgsmaatregelen tegen brand (gewijzigd door het KB van 25/04/2013)
 • Art. 105 tot 110: Bescherming tegen het risico op ontploffing in een explosieve atmosfeer

ATEX 95 – 94/9/EG - Koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, moeten bieden.

ATEX 137 – 99/92/EG - Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Andere normen:

 • IEC 60079-0: Explosieve atmosferen – Elektrisch materieel – Algemene eisen
 • IEC 60079-10-1: Explosieve atmosferen – Classificatie van gevaarlijke gebieden – Explosieve gasatmosfeer
 • IEC 60079-10-2: Explosieve atmosferen – Classificatie van gebieden – Explosieve stofatmosferen.
 • IEC 60079-14: Explosieve atmosferen – Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties
 • NBN EN 13463: Niet-elektrische uitrusting voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersenToepassing bescherming tegen het risico op ontploffing en een explosieve atmosfeer

 • spuitcabines
 • ruimtes waar verf wordt gemengd
 • zagerijen
 • transportbandtunnels
 • ondernemingen die afval opslaan en verwerken
 • ruimtes voorbehouden voor vaste accumulatorbatterijen
 • ruimtes voor het opladen van tractiebatterijen voor heftrucks
 • installaties voor de verwerking of opslag van explosieve materialen of ontvlambare vloeistoffen
 • ...

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons