U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Vervoerbare drukapparatuur (ADR/TPED)

Als uitbater of fabrikant van vervoerbare drukapparatuur bent u verplicht om uw materieel periodiek te laten keuren door een erkende instantie om de veiligheid en de conformiteit ervan blijvend te kunnen garanderen.

Vinçotte is erkend door de Belgische autoriteiten en aangemeld bij de Europese Commissie om deze keuring bij u uit te voeren. Wanneer wij zo een keuring uitvoeren, zullen wij u steeds wijzen op mogelijke problemen en adviseren over maatregelen die u kunt nemen om deze te verhelpen.

Meer over keuring van vervoerbare drukapparatuur:

U kunt een beroep doen op Vinçotte voor de keuring van uw vervoerbare drukapparatuur in iedere fase van hun levenscyclus:

 1. Prototypekeuring
  De prototypekeuring omvat de controle van de berekeningen en het nazicht van de plannen volgens de gekozen ontwerpnorm en de technische code. De prototypekeuring is van toepassing op gastanks, tanks bestemd voor gevaarlijke goederen, atmosferische tanks (mazout en benzine), druktanks en vacuümdruktanks voor afvalstoffen.
 2. Fabricagevergunning
  Voordat een tank mag worden gefabriceerd, moet worden nagegaan of de te bouwen tank overeenstemt met de ontwerp- en constructie-eisen zoals vermeld in het rapport van prototypekeuring.
 3. Constructiecontrole
  De bouw van de tank wordt door onze inspecteur opgevolgd. Hij controleert of de tank overeenstemt met het oorspronkelijk goedgekeurde bouwplan, zoals beschreven in de fabricagevergunning. De constructiecontrole omvat onder andere:
  - nazicht van de vereiste afmetingen van de tank volgens goedgekeurd plan (zie fabricagevergunning);
  - nazicht van de materiaalcertificaten;
  - nazicht van de lasprocedures en goedkeuringsattesten van de lassers;
  - uitwendige en inwendige inspectie met de controle van de lasnaden;
  - waterdrukproef op de tank;
  - dichtheidsproef met controle van de goede werking van alle veiligheden en dichtheid van de afsluiters.
 4. Periodieke controle
  Tanks die bestemd zijn voor gevaarlijke goederen moeten regelmatig worden onderworpen aan hydraulische drukproeven en dichtheidsbeproevingen. Visueel inwendig en uitwendig onderzoek van de tank is ook een heel belangrijk controlepunt bij de periodieke controle.
 5. Uitzonderlijke beproevingen, expertise
  Wanneer een tank werd afgekeurd of na een herstelling worden bijzondere keuringen uitgevoerd om na te gaan of de drukapparatuur nog verder in dienst kan worden gehouden.

Vinçotte-inspecteurs volgen de evoluerende wetgeving op de voet en zijn bijgevolg altijd op de hoogte van de geldende wettelijke vereisten waaraan uw tanks moeten voldoen.

Voordelen keuring vervoerbare drukapparatuur

 • U bent zeker van de veiligheid en de conformiteit van uw tanks.
 • Enkel gekeurde tanks mogen op de markt gebracht worden.
 • Vinçotte-experten die de keuring uitvoeren detecteren mogelijke problemen en adviseren u over maatregelen die u kunt nemen om ze te verhelpen.

Normen en wetgeving

ADR-, RID-, IMDG- en TPED-wetgeving en de normen die vermeld zijn in die wetgevingToepassing keuring vervoerbare drukapparatuur

 • constructeurs van tanks
 • gebruikers van vervoerbare drukapparatuur

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Contact

Stel uw vraag meteen aan het gespecialiseerde team binnen uw sector. U kan ons ook telefonisch bereiken via 02/674.57.11

Offerte button 2

Prijs, offerte of info nodig?

Vraag offerte of info aan
Afspraak button 2

Nieuwe afspraak aanvragen?

Maak afspraak
Planning button 2

Bestaande afspraak verplaatsen?

Wijzig afspraak
Customercare button 2

Vragen ivm uw factuur, verslag,..

Verslag, factuur...
Compliment button 2

Tevreden over ons?

Geef een compliment
Klacht button 2

Niet tevreden?

Meld een klacht
Andere button 2

Niet gevonden wat u zocht?

Meld het ons