U bevindt zich in de sector Maakindustrie & Logistiek

Veiligheidsafstanden elektrische laadpalen en opslag gevaarlijke producten

Elektrische laadinfrastructuur met een zeker vermogen dient op een veilige afstand geplaatst te worden van de bovengrondse opslag van gevaarlijke producten. Dit aangezien een ladende auto wordt beschouwd als externe gevarenbron. Vinçotte geeft u advies over de te respecteren veiligheidsafstanden in functie van het vermogen van de laadpaal en het type van gevaarlijke stoffen die worden opgeslagen.

Vinçotte ondersteunt bedrijven bij het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag, en het voorbereiden en uitwerken van studies die aan het verkrijgen van een milieuvergunning voorafgaan. Denk hierbij onder meer aan een milieueffectenrapport (MER) of een omgevingsveiligheidsrapport (OVR), die nodig zijn in het kader van de milieuvergunningsaanvraag, of aan de aanvullende milieu-en veiligheidsstudies die als voorwaarde opgelegd worden in de milieuvergunning. Bedrijven kunnen ook bij ons terecht voor beleidsvoorbereidende studies op milieutechnisch vlak. Meer info

Interesse in deze oplossing? Contacteer ons!

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

Het formulier kon niet verzonden worden, gelieve alle velden na te kijken.